Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu w Wałbrzyskim Budżecie Obywatelskim 


Zasady głosowania:

 • Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec miasta Wałbrzycha, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 14 lat.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.
 • Każdy mieszkaniec Wałbrzycha ma jeden głos, który może oddać tylko na jeden projekt.
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko oraz numer PESEL, a zaznaczyć zawarte na karcie oświadczenia.
 • Głosowanie trwać będzie od dnia 1 do 30 września 2019 roku.
 • Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”.
Wstecz

Krok 1 z 2: Wybór projektu

Krok 2 z 2: Uzupełnij dane

Wybierz projekt:

Twój wybór:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy numer PESEL! Sprawdź poprawność wpisanych danych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego walbrzych.budzet-obywatelski.org jest Prezydent Miasta Wałbrzycha z siedzibą w Wałbrzychu (58-300), Plac Magistracki 1.

Prezydent Miasta Wałbrzycha/ Administrator szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.
W trakcie korzystania z serwisu walbrzych.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 1. W czasie korzystania z serwisu walbrzych.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: PESEL, adres, nr telefonu adres e-mail.
 2. Przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - Prezydencie Miasta Wałbrzycha na podstawie art. 5 a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Celem użycia danych osobowych jest przeprowadzenie Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
  Cała procedura jest nadzorowane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha/ Administratora, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Prezydenta Miasta Wałbrzycha/ Administratora, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
  W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Strona internetowa walbrzych.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Prezydenta Miasta Wałbrzycha/ Administratora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iodo@um.walbrzych.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 746655359. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podane dane została wydana karta do głosowania

Aby móc głosować musisz mieć ukończone 14 lat.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
1
Tężnia Solankowa w Wałbrzychu
Konstrukcja tężni solankowej jest ustawiona i mocowana na podwalinach drewnianych do niecki betonowej. Projektując miejską tężnię, wzięto pod uwagę lokalizację, co przełoży się na ożywienie miejskiej starówki. Wdychanie bryzy solankowej przez jedną godzinę dostarcza taką samą dawkę jodu co kilka dni pobytu nad morzem. Inhalacje stosowane u zdrowych ludzi zwiększają odporność organizmu.
502 600 zł
Wybierz
2
Przyjazne podwórko
Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Biały Kamień (ul. Bema i ul. Obrońców Pokoju). Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek oraz koszy na śmieci. Projekt ma promować integrację międzypokoleniową, oferować bezpieczne miejsce do zabawy dla dzieci, a dla wszystkich grup wiekowych do poprawy sprawności, kondycji fizycznej i zmysłu równowagi.
150 000 zł
Wybierz
3
Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - II etap
Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - II etap. Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.
310 000 zł
Wybierz
5
Na ratunek ! Mobilne Centrum Poszkiwań OSP GPR "Wałbrzych"
Celem projektu jest zakup i zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań oraz wyposażenie go w sprzęt umożliwiający prowadzenie działań poszukiwawczych. Zakup specjalistycznego pojazdu zwiększy szanse dotarcia do ludzi zaginionych w terenie lub na gruzowiskach przez grupy poszukiwawczo-ratownicze oraz psy ratownicze.
549 198,56 zł
Wybierz
6
Skwer pod wiaduktem
Skwer pod wiaduktem. Montaż elementów małej architektury, ustawienie kilku przyrządów do ćwiczeń, wykonanie aranżacji terenu w roślinność, wykonanie stałego podestu betonowego - jako amfiteatru na skwerze oraz montaż tablic edukacyjno-informacyjnych.
553 000 zł
Wybierz
8
Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej
W ramach rewitalizacji podwójnego boiska do siatkówki plażowej planuje się wymianę ogrodzenia terenu, wymianę nawierzchni, montaż słupków i piłkochwytów oraz montaż ławek i koszy na śmieci.
400 000 zł
Wybierz
9
Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy
Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków, na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol". Obiekt byłby ogólnodostępny, a wstęp darmowy.
620 000 zł
Wybierz
11
Plac zabaw Psie Pole - Wyposażenie i ogrodzenie przed zwierzętami
Istniejący plac zabaw przy ul. Psie Pole wymaga naprawy i konserwacji istniejących urządzeń oraz doposażenia i wykonania ogrodzenia przed zwierzętami.
90 000 zł
Wybierz
12
Zagospodarowanie terenu podwórka w kwartale ulic Namysłowskiego, Ogińskiego, Sygietyńskiego i Piłsudskiego
Zagospodarowanie terenu podwórka w kwartale ulic Namysłowskiego, Ogińskiego, Sygietyńskiego i Piłsudskiego umożliwi mieszkańcom poruszanie się po suchym, łatwiejszym do utrzymania w czystości i oświetlonym terenie oraz stworzenie łatwego, bezpiecznego dojścia do pojemników na odpady sortowalne. Zaprojektowanie terenu umożliwi stworzenie miejsca wypoczynku dla osób starszych i dzieci.
620 000 zł
Wybierz
14
Plac zabaw "Starówka"
Na planowanym placu zabaw przewiduje się trzy zróżnicowane strefy aktywności. Strefa nr 1 dedykowana dla najmłodszych (urządzenia zabawowe oraz rozwijające zmysły), strefa nr 2 dla dzieci starszych (urządzenia zabawowe) oraz strefa nr 3 dedykowana dla miłośników sportu (strefa fitness).
337 819,86 zł
Wybierz
15
FlowPark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan.
FlowPark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery to reaktywacja, to nowe funkcje obiektu sportowego przy ul. Kusocińskiego w dzielnicy Piaskowa Góra. Odnowiony i wyposażony w dodatkowy sprzęt sportowo-rekreacyjny stadion będzie bogatą i ciekawą ofertą spędzenia czasu wolnego dla wszystkich mieszkańców Wałbrzycha.
620 000 zł
Wybierz
19
Zewnętrzne siłownie integracyjne Podzamcze - Nowe Miasto
W ramach projektu mają zostać wykonane dwie siłownie zewnętrzne w dwóch dzielnicach Wałbrzycha (Podzamcze i Nowe Miasto). Siłownie mają być podzielone na trzy sektory. Sektor 1 - dla seniorów i osób niepełnosprawnych, Sektor 2 - dla ludzi w sile wieku oraz Sektor 3 - dla dzieci.
523 000 zł
Wybierz
21
"Spotkajmy się po sąsiedzku" - Rewitalizacja terenu mieszczącego się pomiędzy ul. I. Paderewskiego oraz ul. F. Chopina na Nowym Mieście
Zmiana starego podwórka w miejsce przyjazne mieszkańcom - zieloną oazę spokoju, miejsce sąsiedzkich spotkań i odpoczynku. Podwórko jest ogólnodostępne, jego rewitalizacja ma na celu poprawę standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańcom dzielnicy Nowego Miasta. Nasadzone drzewa i krzewy będą filtrować powietrze z zanieczyszczeń, produkować wilgoć i tlen, oferować cień w upalny dzień.
616 000 zł
Wybierz
22
Koszary wojskowe, całe sportowe
Planuje się utworzenie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. Na terenie rekreacyjnym znajdziemy: strefę zieloną przeznaczoną do zabaw, gier, festynów i zawodów sportowych, strefę czerwoną ("park" Street Workout, zestaw urządzeń do ćwiczeń siłowych), strefę różową (w całości dedykowaną najmłodszym) oraz strefę pomarańczową (droga dojazdowa).
620 000 zł
Wybierz
23
Zakup sceny mobilnej dla potrzeb organizacji wydarzeń kulturalnych w Wałbrzychu.
Scena przenośna tzw. mobilna stanowi idealne rozwiązanie dla masowych imprez, od małych spotkań po duże koncerty. Dużą zaletą takiej estrady jest krótki czas rozłożenia i złożenia, który wynosi jedynie 30 do 60 minut oraz jej mobilność, która wraz z wyposażeniem może być użyta w kilku miejscach w ciągu doby. Taka scena jest uniwersalna, przeznaczona do prowadzenia imprez w każdym miejscu.
589 750 zł
Wybierz
24
Bio10 Pasieki Zielony Wałbrzych
Projekt "Bio10 Pasieki Zielony Wałbrzych" polega na utworzeniu sieci 10 miejskich pasiek badawczo-naukowych. Pasieki będą stanowiły ważną rolę badawczą, edukacyjną i praktyczną, zarówno dla mieszkańców i turystów. Pozyskany miód będzie rodzajem "papierka lakmusowego" świadczącym o czystości środowiska oraz podniesie świadomość ekologiczną i żywieniową lokalnego społeczeństwa.
611 200 zł
Wybierz
25
"Zielony zakątek Nowego Miasta"
Projekt ma na celu polepszenie estetyki otoczenia oraz warunków wypoczynku mieszkańcom najbliższych budynków przy ul. Piłsudskiego 47-55 oraz Staszica 4-8. Pozwala na zmianę starego podwórka w miejsce przyjazne mieszkańcom - zielone miejsce odpoczynku oraz wyznaczenie terenu pod pojemniki na odpady komunalne wraz z budową boksów śmietnikowych.
57 000 zł
Wybierz
26
Mała, plenerowa scena koncertowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu
Mała, plenerowa scena koncertowa usytuowana w zrewitalizowanym Parku Sobieskiego w centrum miasta to idealne miejsce do organizacji wydarzeń artystycznych, występów i koncertów na świeżym powietrzu w kontakcie z przyrodą.
600 000 zł
Wybierz
27
Boisko i Wesoły Plac Zabaw - Przywodna
Boisko i Wesoły Plac Zabaw - Przywodna to boisko oraz integracyjny plac zabaw przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych. To miejsce wspólnych dziecięcych zabaw, uczenia się wzajemnej tolerancji i akceptacji. Proponowana lokalizacja to teren pomiędzy ul. Przywodną 1, a byłym Hotelem Sudety w dzielnicy Stary Zdrój.
520 922 zł
Wybierz

Brak projektów

×