Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. "Wspólne podwórko"-rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha.


Lokalizacja

Projekt zostanie zrealizowany na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu przy ul. gen. Andersa 50 - działka nr 44 na obrębie Biały Kamień 17.

Opis projektu

Projekt obejmuje:
1.   Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców  Wałbrzycha z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową.
2.  Stworzenie siłowni zewnętrznej.
3.  Rozbudowę i modernizację  istniejącego już placu zabaw będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych: montaż dodatkowych urządzeń zabawowych dla dzieci.
Zakres zadania nr 1 obejmuje:
budowę boiska o wymiarach 30,00m/15,00m. z wymalowanymi liniami boiska piłki nożnej, siatkowej i ręcznej: (demontaż starych bramek do piłki nożnej, roboty ziemne, w tym zerwanie warstwy wierzchniej (trawy, kamieni) oraz korytowanie, wykonanie warstw boiska (odsączającej, korygującej, wierzchniej - nawierzchnia poliuretanowa 450 m2), ograniczenie pola gry betonowymi obrzeżami, wyposażenie sportowe boiska: zamontowanie elementów małej architektury (bramki do piłki nożnej/ręcznej, słupki do  piłki siatkowej-  2 sztuki), zamontowanie piłkochwytów zewnętrznych na słupach stalowych  o wysokości 7m. z siatką polipropylenową bezwęzłową 10/10 cm o grubości 5mm.- 110 mb.,  wyposażenie terenu przyległego do boiska: ławki - 6 sztuk, kosze na śmieci - 4 sztuki, tablica informacyjna - 1 szt., rekultywacja terenu zielonego wokół boiska 300m2.
Zakres zadania nr 2 obejmuje:
stworzenie siłowni zewnętrznej: rekultywacja terenu zielonego, położenie trawnika - 100m2, zamontowanie przyrządów do ćwiczeń:  biegacz wolnostojący - 1szt., orbitrek wolnostojący - 1szt., twister podwójny - 1szt., steper podwójny- 1szt.
Zakres zadania nr 3 obejmuje:
rewitalizację i doposażenie istniejącego placu zabaw: demontaż elementów znajdujących się obecnie na placu (pająk, równoważnia, boisko do gry w piłkę siatkową, 2 koniki bujane na sprężynach, huśtawka), rekultywacja terenu zielonego przeznaczonego na plac zabaw 500m2, zestaw zabawowy - 1 szt., huśtawka wagowa-2szt., ławka-8szt, karuzela tarczowa- 2szt., kosz na śmieci- 5 szt., tablica informacyjna - 1szt., ponowny montaż elementów istniejącego placu zabaw (pająk, 2 koniki bujane na sprężynach)

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem projektu jest stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców w formie terenu wyposażonego w boisko wielofunkcyjne, urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni zewnętrznej. Projekt przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Wałbrzycha oraz uczniów PSP6. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój mieszkańców i dzielnicy pod względem rekreacyjnym i sportowym oraz będzie sprzyjała integracji mieszkańców. Dzięki projektowi poprawi się sprawność i kondycja fizyczna mieszkańców, a dla dzieci będzie to bezpieczne miejsce do zabawy. Jego powstanie przyczyni się do popularyzacji sportów zespołowych i aktywnego wypoczynku, pozwoli aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić, poprawi  jakość życia osób korzystających z niego na co dzień. Projekt zwiększy atrakcyjność dzielnicy, spowoduje poprawę warunków życia i zadowolenia mieszkańców oraz świadomość dbania o wspólne mienie.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Teren rekreacyjno - sportowy przeznaczony będzie dla wszystkich mieszkańców Wałbrzycha  lubiących aktywny wypoczynek oraz zabawę na świeżym powietrzu. Będzie to miejsce służące zabawie, rekreacji i wypoczynkowi wałbrzyszan. Z projektu będą mogły korzystać wszystkie osoby bez względu na wiek, płeć, uczniowie i rodzice placówki PSP6,  okoliczni mieszkańcy, bezpośrednio sąsiadujący z placówką oraz ludność przemieszczająca się wokół terenu w różnym wieku. Obiekt dostępny będzie dla mieszkańców do godziny 19.00. Korzystanie z niego będzie miało charakter nieodpłatny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1demontaż elementów placu zabaw (pająk, równoważnia, boisko do siatkówki plażowej, koniki bujane) sztuka150057 500 zł
2budowa boiska wielofunkcyjnego: korytowanie, wykonanie warstw boiska(odsączającej, konstrukcyjnej, wierzchniej - nawierzchnia poliuretanowa) m2 660450297 000 zł
3ograniczenie terenu boiska betonowymi krawężnikamimb 35903 150 zł
4montaż piłkochwytu zewnętrznego na słupach stalowych o wys. 7m z siatką polipropylenową bezwęzłową o oczku 10/10mm, grubość 5mm. m228011030 800 zł
5wyposażenie sportowe boiska: bramki do piłki nożnej/ręcznej sztuka250025 000 zł
6wyposażenie sportowe boiska: zestaw słupków do siatkówki sztuka250012 500 zł
7zestaw zabawowy "DUŻA FORTECA"sztuka40000140 000 zł
8zestaw zabawowy "TUNEL I MOST LINOWY"sztuka20000120 000 zł
9zestaw "KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKIEM"sztuka7700215 400 zł
10ławka z oparciem metalowasztuka15001421 000 zł
11kosz na śmieci sztuka100099 000 zł
12huśtawka "WAŻKA" pojedyncza metalowasztuka260025 200 zł
13tablica informacyjna - regulamin sztuka4002800 zł
14ponowny montaż elementów istniejącego placu zabawsztuka400044 000 zł
15siatka do piłki siatkowejsztuka3001300 zł
16wykonanie chodnika z kostki betonowej 6cm m211050055 000 zł
17rekultywacja terenu zielonego wokół boiska, placu zabaw oraz siłowni m235100035 000 zł
18założenie monitoringu sztuka20000120 000 zł
19siłownia zewnętrzna: biegacz wolnostojącysztuka500015 000 zł
20siłownia zewnętrzna: orbitrek wolnostojący sztuka500015 000 zł
21siłownia zewnętrzna: twister podwójny: sztuka500015 000 zł
22siłownia zewnętrzna: steper pojedynczysztuka600016 000 zł
23usunięcie szamba, dezynfekcja terenu i zakopanie dołu po szambiesztuka20000120 000 zł
24demontaż betonowego ogrodzenia sztuka200012 000 zł
25Zakup kompostownika 1200lsztuka 4001400 zł
Łącznie: 615 050 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Wspólne podwórko"-rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.