Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. PROJEKT-osiedlowe podwórko, bezpieczne dziecko


Lokalizacja

Lokalizacja
Działka ewidencyjna nr 308/1, obręb 0027 o powierzchni 346 m². Śródmieście, ul. A.Mickiewicza, obszar budynków nr. 9, 9A, 9 C, 11 A, 11 B, 13, 13A.

Opis projektu

Proponowany projekt to plan odnowienia obecnie istniejącego, zaniedbanego placu zabaw dla dzieci znajdującego się przy ulicy Adama Mickiewicza. Głownym celem projektu jest stworzenie bezpiecznej, schludnej przestrzeni dla mieszkańców, głownie dzieci, które mają prawo do aktywnego spędzania czasu tuż przed domem. Obecny skwer wymaga totalnego zmodernizowania.
Projekt zakłada:  
montaż ogrodzenia przetłaczanego (o wysokości  1.5 m)
furtki samoczynnie zamykającej się
montaż bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej na jednej części placu
położenie nowej trawy na drugiej części
montaż nowych urządzeń zabawowych w tym : zestawu trzech trampolin ziemnych
montaż małej infrastruktury: 5 ławek, 4 koszy na śmieci, tablicy regulaminowej
zakup i zasadzenie dwóch drzewek owocowych
Obecnie istniejący plac to nierówny teren porośnięty trawą, ogrodzony niskim drewnianym płotkiem z brakującymi furtkami.  Jest to miejsce, na którym czas spędzają dzieci, niestety też notorycznie wyprowadzane są tu psy.
Plac miałby być podzielony na dwie części. Pierwsza część o powierzchni  160 m ² wyłożona bezpieczną nawierzchnią poliuretanową to miejsce z przyrządami.  Główną  atrakcją miałby tu być zestaw trampolin ziemnych, które jak dotąd nie pojawiają się na żadnym innym placu w Wałbrzychu. Trampoliny są zupełnie bezpieczne, dookoła wyłożone amortyzującą upadki matą z granulatu gumowego, dodatkowo to urządzenia odporne na warunki atmosferyczne oraz wandalizm ( praktycznie niezniszczalne). Dalej znajdować miałyby się tutaj huśtawka typu bocianie gniazdo, która dostosowana jest dla dzieci w różnym wieku, a dodatkowo przyczynia się do prawidłowego rozwoju  układu nerwowego.  Huśtawka podwójna oraz nowa karuzela z siedziskiem.
Druga część wyłożona nową trawą to część rekreacyjna zajmująca 130 m².  Znajdować miałaby się tu obecna piaskownica, dwa dodatkowe drzewka owocowe,ławki i kosze na śmieci . Nowa czysta trawa miałaby zachęcać dzieci do wspólnych, kreatywnych zabaw na podwórku typu piknik czy gra w badmintona, a dodatkowo wnieść trochę natury pomiędzy szarą betonową rzeczywistość  w centrum osiedla.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Okolica zamieszkiwana jest licznie przez dzieci. Najmłodsi mieszkańcy dzielnicy nie posiadają czystego, bezpiecznego miejsca do zabawy. Na terenie placu wyprowadzane są psy, płotek ogradzający działkę jest za niski, brakuje furtek, trawa jest brudna, zanieczyszczona odłamkami szkieł. Modernizacja terenu znacząco poprawiłaby estetykę tego osiedla, dała dzieciom szansę zabawy na świeżym powietrzu, a starszym mieszkańcom Śródmieścia możliwość odpoczynku w cieniu drzew.  Dodatkowo 100 metrów stąd znajduje się szkoła i przedszkole. Dzieci uczęszczające do wspomnianej placówki mogłyby korzystać z placu omawianego w projekcie. Projekt to tchnienie nowego życia w smutne, obecnie przygnębiające wizualnie miejsce. Z uwagi na dużą ilość dzieci zamieszkującą okolicę, odbudowa placu jest bezwzględnie potrzebna.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Plac byłby ogólnodostępny, a korzystanie z niego miałoby charakter nieodpłatny.
Dobrze było zainstalować tu monitoring miejski.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1dokumentacja projektowaszt.10000110 000 zł
2niwelacja terenugodz.200102 000 zł
3wykonanie podbudowy betonowej270154 050 zł
4wyłożenie nowej trawy z rolki501306 500 zł
5nawieżchnia poliuretanowa z montażem640160102 400 zł
6ogrodzenie przetłaczane ocynkowane z montażemmb1907213 680 zł
7zakup i montaż furtki samoczynnie zamykającej sięszt.160011 600 zł
8zestaw trampolin ziemnych (cena z montażem i transportem)szt.30000130 000 zł
9huśtawka typu "bocianie gniazdo" (cena z montażem)szt.683016 830 zł
10huśtawka podwójna (cena z montażem)szt.480014 800 zł
11karuzela z siedziskiem (cena z montażem)szt.550015 500 zł
12ławka z oparciem (cena z montażem)szt.150057 500 zł
13kosz na śmieci szt.80043 200 zł
14regulamin placu zabawszt.100011 000 zł
15zasadzenie dwóch drzewek owocowychszt.802160 zł
16zakup drzewek owocowychszt.502100 zł
17transport urządzeń zabawowychszt.122002 200 zł
Łącznie: 201 520 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
PROJEKT-osiedlowe podwórko, bezpieczne dziecko

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.