Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Chodniki na naszym osiedlu


Lokalizacja

Projekt jest zlokalizowany na terenie, którego właścicielem jest Gmina Wałbrzych, na działce ewidencyjnej nr 126/26 obręb 36 Rusinowa. Teren przed budynkiem Osiedle Górnicze 1,3,5.

Opis projektu

Projekt zakłada:
Wyremontowanie chodników, na których zostanie ułożona kostka betonowa i nowe krawężniki oraz remont zejść schodowych przy budynkach Osiedle Górnicze 1,3,5. Remont muru oporowego polegający na   oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków. Oczyszczenie, naprawienie i pomalowanie istniejącego płotka.
Posadzenie na trawniku niskopiennych drzew.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców ul. Osiedle Górnicze oraz mieszkańców Wałbrzycha, którzy odwiedzają dzielnicę Rusinowa. Wymiana starych popękanych, nierównych chodników stanowiących  zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi na nowe zwiększy bezpieczeństwo w ruchu pieszym. Dodatkowo wyremontowany mur oporowy, nowe nasadzone drzewa wpłyną na poprawę estetyki i wizerunku miasta Wałbrzycha.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Z realizacji projektu skorzystają mieszkańcy Osiedla Górniczego, Rusinowa, mieszkańcy miasta Wałbrzycha oraz inne osoby przyjezdne.
Korzystanie z chodnika jest  nieodpłatne, jest on ogólnie dostępny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1remont chodników - ułozenie kostki brukowej materiał podbudowa, robocizna m299,16206,5920 486,15 zł
2ułożenie obrzeży chodnikowych materiał , robociznam235,29174,856 170,22 zł
3Remont – wymiana stopni schodów terenszt.671,202013 423,96 zł
4Wykonanie opasek z grysu granitowegom262,0518,401 141,71 zł
5remont balustrady na murze oporowymm271,66211 504,92 zł
6naprawa odnowienie muru oporowegom298,4951,105 032,60 zł
7Likwidacja żywopłotum242,316,50275,03 zł
8Posadzenie drzewekszt.65,617459,27 zł
9Wymiana trzepakaszt.1136,9311 136,93 zł
10Wywóz ziemim3712,101,841 310,25 zł
11Wywóz gruzum3769,8915,3711 833,28 zł
Łącznie: 62 774,32 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Chodniki na naszym osiedlu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.