Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. SCENA DLA WAŁBRZYCHA


Lokalizacja

Zakup sceny mobilnej (przenośnej) pozwoli na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Wałbrzycha

Opis projektu

Zakup sceny przenośnej tzw. mobilnej. To profesjonalne sceny zaprojektowane z myślą o branży rozrywkowej. Stanowią idealne rozwiązanie dla masowych imprez, od małych spotkań po duże koncerty. Dużą zaletą takich estrad jest krótki czas rozłożenia i złożenia,  który wynosi jedynie 30 do 60 minut oraz ich mobilność. Taka scena wraz z wyposażeniem może być użyta w kilku miejscach w ciągu doby. Ilość osób zaangażowanych do montażu to zaledwie 2 osoby, ponieważ cały system opiera się na hydraulice.  Dodatkowo takie sceny są uniwersalne, przeznaczone do prowadzenia imprez w każdym miejscu bez względu na pogodę. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo taka scena wyposażona jest w asortyment bezpieczeństwa. Na chwilę obecną na polskim rynku jest kilka firm będących producentami takich estrad, a cena zależy od wielkości i parametrów technicznych. Mając na uwadze rodzaj organizowanych przez Wałbrzych wydarzeń najbardziej optymalna wydaje się scena o wymiarach 8 x 6 m przy wysokości 5 m, posiadająca system zadaszenia i umożliwiająca podwieszenie techniki scenicznej bez konieczności montażu dodatkowych elementów. Dla potrzeb profesjonalnej realizacji zadnia, konieczne jest uzupełnienie sceny w nagłośnienie oraz oświetlenie sceniczne. Na wyposażeniu sceny znajdzie się również profesjonalny ekran LED, który będzie mógł posłużyć zarówno jako tło sceny jak i niezależny element do organizacji wydarzeń np.: kina plenerowe, festiwale, koncerty itp.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie standardów realizacji wydarzeń oraz zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych, które mają służyć integracji społeczności lokalnej, a także przyczyniać się do rozwijania i realizowania zainteresowań mieszkańców Wałbrzycha. Zakup sceny stworzy możliwości do zorganizowania imprez plenerowych dla mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie aktywności lokalnej i organizowanie czasu wolnego dla rozwoju pozytywnych postaw mieszkańców. Efektem realizacji projektu będzie nowoczesny obiekt, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki któremu miasto stanie się bardziej atrakcyjne i tętniące życiem.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Z zakupionej sceny będą mogły korzystać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz organizatorzy wydarzeń i imprez plenerowych. Mając na uwadze harmonogram organizowanych w Wałbrzychu wydarzeń, imprezy będą miały charakter bezpłatny. Natomiast organizatorzy będą musieli zaplanować w budżetach koszt transportu sceny (przyczepy) oraz obsługę przeszkolonych pracowników  technicznych, co i taj będzie tańszym rozwiązaniem niż wynajmowanie całej estrady z firmy zewnętrznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1SCENA MOBILNAKOMPLET178350,001178 350 zł
2WYSIĘGNIKI ELKTRYCZNESZTUKA20000,00240 000 zł
3WYPOSAŻENIE DODATKOWEKOMPLET10000,00110 000 zł
4TRANSPORT SPEDYCJASZTUKA1000,0011 000 zł
5ZAKUP OŚWIETLENIA SCENICZNEGO /TECHNIKA SCENICZNAKOMPLET80000,00180 000 zł
6ZAKUP NAGŁOŚNIENIA SCENICZNEGO / TECHNIKA SCENICZNAKOMPLET80000,00180 000 zł
7ZAKUP EKRANU LEDOWEGO DO ZASTOSOWAŃZEWNĘTRZNYCHKOMPLET319800,001319 800 zł
Łącznie: 709 150 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
SCENA DLA WAŁBRZYCHA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.