Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. II Etap - doposażenie projektu "Ścianki wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych orac kompleks rekr - sportowy " w PLAC ZABAW DLA NASTOLATKÓW


Lokalizacja

Wałbrzych, Poniatów, Warszawska (PONIATÓW Nr 11, działka 87)
Teren po byłym boisku do piłki nożnej „BUDROL”

Opis projektu

Głównym działaniem związanym z realizacją zadania jest zachęcenie społeczeństwa a w szczególności młodzieży do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Projekt polega na doposażeniu kompleksu rekreacyjno - sportowego o dodatkowe urządzenia które przyciągną młodzież i nastolatków oraz na namalowaniu na drodze lub przejściach gier podwórkowych t. klasy, twister itp.
Wybrano n/w urządzeń:
1. Prima TRITON z dodatkiem RAKIETA
2. Emerido Galaxy GXY953010-3717

Projekt zakłada montaż urządzeń, wykonanie podłoża, namalowanie gier na przejściach specjalną farbą. W pozostałych kosztach uwzględniono rezerwę - koszty prac towarzyszących. W przypadku pozostania środków do dyspozycji zamontowanie urządzenia spinner bowl blue.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Zaproponowane urządzenie PIRAMIDA TRITON z dodatkiem Rakieta oraz kompleks Galaksy EMERIDO, gry podwórkowe w połączeniu ze ścianką wspinaczkową i kompleksem sportowym będą przyciągały Wałbrzyską młodzież, dzieci jaki i starszych. Zachęcając tym samym do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

nieodpłatny, mogą korzystać wszystkie grupy społeczne

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1urządzenie dla młodzierzy GXY953010-3717 EMERIDO -NIGHT SKY BLUEszt285683,21285 683,20 zł
2TRITION + RAKIETAszt2641981264 198 zł
3piasekm2861 000 zł
4posadzka bezpieczna Flexopop ECO KOMPAN kolor RAL3016 TERRA REDm2470,7615974 850,84 zł
5płyty Proflex SBR lub można zastosować tańsze płyty ProfleX EPDM (cena wyliczina z uwzględnieniem odpadów)m2403,1521586 677,85 zł
6namalowanie gier podwórkowych drodze wewnętrznej lub na przejściach chodniokowych np. klasa, twister itp dojście + mała infrastruktura, w przypadku pozostanie śrdoków zamontowanie urzadzenia spinner bowl blue32 590,11 zł
Łącznie: 745 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
II Etap - doposażenie projektu "Ścianki wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych orac kompleks rekr - sportowy " w PLAC ZABAW DLA NASTOLATKÓW

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.