Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Tężnia Solankowa w Wałbrzychu


Lokalizacja

Lokalizacja - Park im. Sobieskiego u zbiegu ulicy Lotników i Szmidta w sąsiedztwie ogrodu różanego działka nr 282/4.

Skrócony opis

Konstrukcja tężni solankowej jest ustawiona i mocowana na podwalinach drewnianych do niecki betonowej. Projektując miejską tężnię, wzięto pod uwagę lokalizację, co przełoży się na ożywienie miejskiej starówki. Wdychanie bryzy solankowej przez jedną godzinę dostarcza taką samą dawkę jodu co kilka dni pobytu nad morzem. Inhalacje stosowane u zdrowych ludzi zwiększają odporność organizmu.

Opis projektu

Budowa tężni solankowej
Wymiary 11 m x 1,3m x 3,65m. Czas realizacji: 35 dni roboczych.
Zestawienie wyposażenia i prac wchodzących w skład urządzenia Tężnia Solankowa:
1. Konstrukcja drewniana tężni o wymiarach - długość 11 m x szerokość 1,3 m x wysokość 3,65 m, drewno sosna lub świerk. Konstrukcja jest ustawiana i mocowana na podwalinach drewnianych do niecki betonowej.
2. Tarnina śliwy ułożona jest w poziomie pod kątem w dół do przodu wypełniając szkielet konstrukcji drewnianej, po której spływa solanka w obiegu zamkniętym 33 m/2 x 2 strony = 66 m/2 powierzchni tarniny w pinie po obu stronach tężni. Tarnina po wypełnieniu konstrukcji jest wystrzyżona na równą powierzchnię nadając jej równą płaszczyznę z jednej i drugiej strony tężni solankowej, co gwarantuje ściekanie solanki po tarninie a nie wychlapywanie z wysokości poza ścianę tarniny.
3. Na górnej konstrukcji nad tarniną śliwy centralnie na środku wzdłuż całej długości tężni jest zamontowane koryto główne o wymiarach 20 x 20 cm x 10 m z zaworami PE o przekroju 22 mm. Rury z zaworami są zamontowane w bocznych ścianach koryta głównego co 100 cm. Z tego koryta po obu stronach przez rury z zaworami PE o przekroju 22 solanka przelewa się do zamontowanych po obu stronach na krawędzi nad tarniną drewniane koryta opadowe.
4. Zadaszenie tężni solankowej konstrukcja dachu obita jest deskami ułożonymi poziomo, kaskadowo nachodząc jedna na drugą, zaimpregnowanej w kolorze zielonym lub innym dowolnym trzykrotnie = 30 m/2. Na jednym spadzie dachu po całej długości na wysokości 50 cm od kalenicy wykonane są otwierane klapy serwisowe do konserwacji i czyszczenia koryt opadowych, koryta głównego i zaworów do regulacji płynnego przepływu solanki na tężnię solankową.
5. Niecka fundamentowa tężni o wymiarach - długość 12 m x szerokość 3,3 m x grubość 15 - 30 cm, wykonanie szalunku, podsypka z piachu zagęszczona, na którą wyłożona jest geowłóknina. Na podsypce i geowłókninie układa się rury ściekowe PE o przekroju 110 mm wraz z kratkami ściekowymi 100 x 100 x 1000 mm solanki do zbiornika głównego i nadmiaru do kanalizacji lub zbiornika retencyjnego w przypadku w przypadku braku kanalizacji. Cała niecka wylana jest z betonu B 30 W 8.  Zbiornik główny na solankę 5000 I włókno szklane, wymiary 4210 mm x 1470 mm, właz o przekroju 600 żeliwny z blokadą zamykaną, zbiornik wkopany w ziemi bez fundamentu.
7. W przypadku kiedy nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji stosuje się zbiornik retencyjny do przelewu nadmiaru wody lub solanki z tężni 2000 I PE lub włókno szklane, wymiary 1740 mm x 1400 mm, właz o przekroju 600 z blokadą zamykaną.
8. Studnia techniczna o przekroju 1200 mm, na wodomierz, zawory i elektrozawór wykonana jest z PE lub włókna szklanego.
9. Instalacja elektryczna do zasilenia pompy tłoczącej solankę na tężnię, włącznik pływakowy do pomiaru poziomu solanki i do oświetlenia tężni.
10. Oświetlenie tężni białe ciepłe górne LED lub RGB zmieniające kolory do podświetlenia tężni.
11. Instalacja WOD-KAN zasilająca tężnię w solankę wykonana jest z rur PE o przekroju 32.
12. Przepompownia solanki i wody.
13. Manualne urządzenie do pomiaru stężenia solanki.
14. W zbiorniku głównym jest zamontowana sonda do pomiaru poziomu solanki w zbiorniku a w szafce elektrycznej jest zamontowany wyświetlacz elektroniczny, który pokazuje aktualną ilość solanki w zbiorniku głównym.
15. Średni roczny koszt funkcjonowania Tężni solankowej przy pracy od początku kwietnia do końca października wynosi 25 000 zł

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Tężnia to miejsce, przy którym będzie można się spotkać, odpocząć. Konstrukcja z drewna z gałęziami tarniny, po których spływa solanka to także odpowiedź na potrzeby społeczeństwa, które coraz poważniej podchodzi do swojego zdrowia. Projektując miejską tężnię, wzięto pod uwagę lokalizację, co przełoży się na ożywienie miejskiej starówki. Rozbijająca się na drobne krople solanka tworzy bryzę, która schładza i zwiększa wilgotność oraz zmniejsza zapylenie powietrza wokół tężni. Wdychanie go przez jedną godzinę dostarcza taką samą dawkę jodu co kilka dni pobytu nad morzem. Solankowa bryza nawilża i pobudza do produkcji śluzu górne drogi oddechowe. które dzięki temu szybciej pozbywają się zanieczyszczeń. Zawarty w bryzie jod sprzyja m.in. prawidłowemu funkcjonowaniu tarczycy. Inhalacje stosowane u zdrowych ludzi zwiększają odporność organizmu.
Wskazania do korzystania z tężni solankowych:
- chorobowe stany tarczycy
- choroby górnych i dolnych dróg oddechowych
- przewlekłe nieżyty nosa.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Tężnia Solankowa powinna działać nieodpłatnie od wczesnej wiosny do późnej jesieni na zasadach ogólnodostępności. Z jej działania korzystać będą wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha bez względu na wiek w sezonie letnim przez co najmniej 200 dni w roku.
Średni roczny koszt eksploatacji i utrzymania tężni (energia elektryczna + uzupełnienie solanki) wynosi 30 000,00 zł.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Budowa tężni solankowej, uruchomieniesztuka200000,001200 000 zł
2Solankalitr0,6540002 600 zł
Łącznie: 202 600 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Tężnia Solankowa w Wałbrzychu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.