Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy


Lokalizacja

Wałbrzych, Poniatów, Warszawska (Poniatów nr 11, działka 87)
Teren po byłym boisku do piłki nożnej "BUDROL"

Skrócony opis

Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków, na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol". Obiekt byłby ogólnodostępny, a wstęp darmowy.

Opis projektu

Głównym działaniem związanym z realizacją zadania jest zachęcanie społeczeństwa do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Wykonanie:
1. Wykonanie ścianek wspinaczkowych bulderingowych (jedna bryła dla dorosłych, jedna dla dzieci). Analiza kosztów oparta o Firmę MONOLIT budowa ścian wspinaczkowych.
2. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, tenis, koszykówka) o nawierzchni poliuretanowo gumowej
3. Zamontowanie 2 bramek do piłki ręcznej-nożnej (wymiar 3m na 2m)
4. Kącik maluszka (huśtawka z dwoma osobnymi siedzeniami, huśtawka wagowa, piaskownica, odgrodzony tablicami edukacyjnymi)
5. Stoły betonowe do ping ponga i piłkarzyki
6. Ogrodzenie - panelowe z podmurówką (około 100 metrów o wysokości 4 metry, pozostałe ogrodzenie ok 200 m wys. 1,60 do 1,80m); odgrodzenie terenu z bramkami siatką leśną na długości około 50 m, rekultywacja terenu zielonego, ogrodzenie, mała architektura, śmietniki, ławeczki.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

W latach 70-tych ubiegłego wieku w niedzielę na terenie obiektu dawnego BUDROLU odbywały się mecze piłkarskie z udziałem poniatowskiej drużyny piłkarskiej z innymi drużynami Wałbrzycha i nie tylko. W lipcu bawiono się tu do późnych godzin na festynach. Ważnym aspektem całego projektu jest to że boisko sąsiaduje z zapomnianym kompleksem parkowym. Usytuowanie obiektu rekreacyjno-sportowego na tak dużym obszarze oraz w bliskim sąsiedztwie parku pozwoli nie tylko na aktywne spędzanie czasu ale również na relaks na świeżym powietrzu. Sąsiadujący park po rewitalizacji w przyszłości mógłby stanowić znakomite uzupełnienie w/w kompleksu. Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców Poniatowa i Wałbrzyszan do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowo ważnym elementem całego obiektu jest postawienie ścianek bulderingowych do wspinaczki co w odniesieniu do tak dużego obszaru w przypadku zainteresowania mogłoby być następstwem kolejnych inwestycji, którymi Wałbrzych będzie mógł się szczycić.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy dzielnicy Poniatów, miasta Wałbrzycha i nie tylko. Dostępność nieodpłatna dla szerokiego grona odbiorców. Proponowane rozwiązanie dotyczy dziewcząt, chłopców, kobiet i mężczyzn, dzieci. Ponadto postawienie modułu wspinaczkowego pozwoli na dostępność dla szerokiego grona odbiorców korzystających ze sztucznych ścianek wspinaczkowych chcących aktywnie rozwijać swoje możliwości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Wykonanie ścianek bulderingowych dla dzieci i dla dorosłychszt.1100 000 zł
2Wykonanie boiska wielofunkcyjnego siatkówka, tenis, koszykówka o nawierzchni poliuretanowo gumowej, oświetlenie terenum23000001300 000 zł
3Bramka do piłki ręcznej-nożnej (kpl. 2 szt. wymiar 3m na 2m), Stół betonowy di ping ponga betonowy, stół "piłkarzyki" do użytku zewnętrznegoszt15000115 000 zł
4Kącik maluszka (huśtawka z dwoma osobnymi siedzeniami, huśtawka wagowa, piaskownica, odgrodzony tablicami edukacyjnymi) szt.13000113 000 zł
5Ogrodzenie, rekultywacja terenu zielonego i przygotowanie ścieżek, ogrodzenie, mała architektura, śmietniki, ławeczki)obwód180000180 000 zł
6Wykonanie projektuszt.12000112 000 zł
Łącznie: 620 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.