Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Plac zabaw Psie Pole - Wyposażenie i ogrodzenie przed zwierzętami


Lokalizacja

Teren obecnego placu zabaw przy ulicy Psie Pole naprzeciw komendy Policji (działka nr 123, obręb 26 Nowe Miasto).

Skrócony opis

Istniejący plac zabaw przy ul. Psie Pole  wymaga naprawy i konserwacji istniejących urządzeń  oraz doposażenia i wykonania ogrodzenia przed zwierzętami.

Opis projektu

Celem projektu jest wyposażenie istniejącego placu zabaw oraz naprawy i konserwacji istniejących urządzeń. Ważnym elementem jest zamontowanie ogrodzenia chroniącego teren placu zabaw przez dostępem do niego zwierząt.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Teren i plac zabaw jest uczęszczany codziennie przez dużą rzeszę mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto niezależnie od wieku. W okresie wiosennym, letnim, jesiennym plac zabaw jest oblegany. Jest to jedyne miejsce rekreacji w obrębie około 3 kilometrów w tej części dzielnicy.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Z terenu korzystają wszyscy mieszkańcy. Jest to miejsce ogólnie dostępne dla wszystkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Karuzela szt.300013 000 zł
2Ławkaszt.60053 000 zł
3Ogrodzenie + montaż plac zabawm150507 500 zł
4Zestaw elementów zabawowych - wspinaczkiszt.10000110 000 zł
Łącznie: 23 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Plac zabaw Psie Pole - Wyposażenie i ogrodzenie przed zwierzętami

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.