Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. FlowPark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan.


Lokalizacja

Stadion Sportowy Aqua Zdrój w dzielnicy Piaskowa Góra usytuowany przy ul. Kusocińskiego, na działce gminnej nr 15/92, obręb Piaskowa Góra nr 5. Stadion znajduje się w centralnym miejscu dzielnicy i jest otoczony ulicami: Wyszyńskiego, Obrońców Westerplatte oraz Kusocińskiego – od której to ulicy biegnie główne wejście na obiekt.
Lokalizację stadionu - rys.nr 1

Skrócony opis

FlowPark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery to reaktywacja, to nowe funkcje obiektu sportowego przy ul. Kusocińskiego w dzielnicy Piaskowa Góra. Odnowiony i wyposażony w dodatkowy sprzęt sportowo-rekreacyjny stadion będzie bogatą i ciekawą ofertą spędzenia czasu wolnego dla wszystkich mieszkańców Wałbrzycha.

Opis projektu

Projekt zakłada:
1. Wymiana starej nawierzchni bieżni szutrowej na nową (A) – zadanie zakłada położenie i utwardzenie nowej warstwy szutrowej w miejsce zniszczonej. Wyprofilowanie bieżni
w sposób właściwy, by nie gromadziły się na niej kałuże po intensywnych opadach deszczu.
Wraz z wymianą starej nawierzchni bieżni odbudowanie murka oporowego wokół niej, który bieżnię podtrzymuje i stanowi pewnego rodzaju bezpieczne ogrodzenie. W ramach powyższego działania zostanie wybudowana, na całej długości nowa, nowoczesna o długości 350 m i szerokości 4,8 m. Naprawiony zostanie również murek oporowy podtrzymujący bieżnię. Jego naprawa zakłada demontaż aktualnie istniejącego i odbudowę na całej długości. Wymiary: długość 400 m, szerokość 25cm i wysokość do 1 m. Murek oporowy może mieć różną wysokość na odcinku swojego przebiegu ze względu na zróżnicowany charakter terenu przez który przebiega. Stanowi on zarówno element architektoniczny oddzielający strefę boiska piłkarskiego oraz bieżni od pozostałej części obiektu. Zadanie uwzględnia usunięcie starej konstrukcji, jej odbudowę oraz materiał wraz z robocizną.
2. Wymiana nawierzchni asfaltowej na ciągach komunikacyjnych (B) - działanie obejmuje wymianę  nawierzchni asfaltowej na ciągach rowerowo-pieszych, podsypanie nawierzchni specjalnym kruszywem, odbudowę krawężników i obrzeży na całej długości oraz upiększenie terenów zielonych. Średnia szerokość nawierzchni – 2,5 m. Zadanie uwzględnia usunięcie starej nawierzchni asfaltowej, przygotowanie podłoża oraz materiał wraz z robocizną.
3. Zakup i montaż niezbędnych 2 wiat piłkarskich (każda dla 13 osób) oraz usytuowanie ich przy boisku piłkarskim (C) – według założeń naszego projektu, przy boisku piłkarskim, za bramkami,  zamontowane zostaną specjalne zadaszone wiaty. Każda z nich będzie posiadała 13 plastikowych siedzisk. Wiaty wykonane będą z kształtowników aluminiowych lub profili stalowych. Kolorystyka zostanie dobrana do architektury otoczenia. Wiaty będą także wyposażone w specjalne kółka umożliwiające dowolne ich ustawienia, w zależności od miejsca oraz charakteru prowadzonych zawodów. Zadanie obejmuje zakup i montaż wiat. 4. Zakup i montaż niezbędnych urządzeń do flowparku, toru przeszkód  i siłowni pod chmurką (D) – kolejne zadanie to zakup i montaż urządzeń z certyfikatem bezpieczeństwa, niezbędnych do powstania flowparku, toru przeszkód i siłowni pod chmurką. W skład urządzeń siłowni zewnętrznej wchodzą: narty biegowe, nożyce, wahadło, twister, biegacz, rowerek, drabinka do podciągania, sztanga oraz urządzenia rekreacyjne typu ping-pong oraz piłkarzyki. W odniesieniu do „Flowparku” i toru przeszkód –  urządzeń do  biegów przeszkodowych ORC, ćwiczeń ruchowych składających się licznych stanowisk. Podkreślić należy, że tego typu urządzenia cieszą się dużą popularnością na całym świecie ze względu na swoją prostotę oraz  dowolność wykonywanych ćwiczeń. Stanowią miejsce spotkań i integracji dzieci i młodzieży. Takie rozwiązania dają możliwość organizowania warsztatów, treningów i innych wydarzeń sportowych, teatralnych itp. Zadanie obejmuje zakup i montaż niezbędnych urządzeń.
Koszt całego projektu został oszacowany dzięki pomocy  Aqua Zdrój sp. z o.o. w Wałbrzychu.
Opis projektu  rys. 2

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem projektu „FlowPark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery – odnowienie stadionu dla wałbrzyszan" jest renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w sercu dzielnicy Piaskowa Góra. Stadion położony przy ulicy Kusocińskiego - dziś Stadion Sportowy Aqua Zdrój został zbudowany na początku lat 80-tych ubiegłego stulecia i był miejscem licznych zawodów sportowych, imprez plenerowych oraz grupowych i indywidualnych ćwiczeń. Jego obecny stan techniczny mimo bieżącej konserwacji i napraw pozostawia wiele do życzenia. Wspólnie z Auqa Zdrojem zakładamy nowy ciąg spacerowy wokół stadionu, tor przeszkód, modernizację płyty głównej boiska piłkarskiego, budowę trybun na 700 miejsc, utworzenie integracyjnej siłowni zewnętrznej oraz placu do mini golfa. Nowego oblicza wymaga także boisko do siatkówki plażowej, koszykówki, plac zabaw, kort tenisowy i bulodrom oraz budynek socjalno-sanitarny. W planach jest także nowe ogrodzenie, nowe nasadzenia i trybuny.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Odnowienie stadionu na Piaskowej Górze, podkreślenie jego wielofunkcyjności i ogólnodostępności obejmie około dziesiątki tysięcy wałbrzyszan i mieszkańców okolic korzystających dotychczas z wielu możliwości tego obiektu, w tym podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, przedszkolaków, uczniów wałbrzyskich szkół, studentów wyższych uczelni, zawodników sportowych, seniorów oraz organizatorów imprez sportowych i kulturalnych. Zmiany na lepsze odczują piłkarze - mali i duzi oraz ich  liczne stowarzyszenia prowadzące na stadionie mecze, zajęcia i treningi. Nowe miejsce dla rekreacji i wypoczynku znajdą wałbrzyskie środowiska biegowe, miłośnicy gry w bule, a także rodziny i osób niepełnosprawne. Bez wątpienia można wskazać, że walory zmian dotyczą wszystkich grup wiekowych, zawodowych i społecznych mieszkających w Wałbrzychu i w najbliższych okolicach miasta. Projekt jest opracowany zgodnie z zasadą ogólnodostępności, a korzystanie z rezultatów jest nieodpłatne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Wymiana starej nawierzchni szutrowej bieżni na nową, poprzez ułożenie nowej warstwy 5 cm mączki szutrowej i jej utwardzenie oraz naprawa murków oporowych podtrzymujących bieżnię. m2140,001835256 900 zł
2Wymiana nawierzchni asfaltowej na ciągach komunikacyjnych, tj. ciągu rowerowo – pieszego. Wypełnienie warstwami asfaltu, podsypka, kruszywo, naprawa krawężników, obrzeży, naprawa terenów zielonych.m2130,001570204 100 zł
3Zakup i montaż wiat piłkarskichszt.8000,00216 000 zł
4Flowpark, tor przeszkód,sprzęt siłowni zewnętrznej oraz sprzęt rekreacyjny (wraz z montażem), bezpieczna nawierzchniaszt.7866,6615118 000 zł
5Koszty sporządzenia projektuszt.25000,00125 000 zł
Łącznie: 620 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
FlowPark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.