Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 19

19. Zewnętrzne siłownie integracyjne Podzamcze - Nowe Miasto


Lokalizacja

1. Nowe Miasto - skwer przy ul. Psie Pole vis a vis Komisariatu II działka gruntu 123
2. Podzamcze - ul. Blankowa przy Alei Podwale (teren byłego boiska sportowego) działka gruntu 111/17

Skrócony opis

W ramach projektu mają zostać wykonane dwie siłownie zewnętrzne w dwóch dzielnicach Wałbrzycha (Podzamcze i Nowe Miasto). Siłownie mają być podzielone na trzy sektory. Sektor 1 - dla seniorów i osób niepełnosprawnych, Sektor 2 - dla ludzi w sile wieku oraz Sektor 3 - dla dzieci.

Opis projektu

W ramach projektu mają zostać wykonane dwie siłownie zewnętrzne w dwóch dzielnicach Wałbrzycha (Podzamcze i Nowe Miasto). Siłownie mają być podzielone na trzy sektory. Sektor 1 - dla seniorów i osób niepełnosprawnych w sektorze tym powinny znaleźć się cztery podwójne przyrządy dla osób w wieku senioralnym w każdej lokalizacji. Sektor 2 - dla ludzi w sile wieku - w tym sektorze powinny znaleźć się przyrządy dla osób mogących intensywnie trenować w tym przyrządy do street workout. Sektor 3 - dla dzieci - w tym sektorze powinny znaleźć się przyrządy dla dzieci - mała ściana wspinaczkowa.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Powyższy projekt poprzez stworzenie siłowni przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, seniorów oraz osób w wieku tzw. średnim oraz młodzieży i dzieci, ma za zadanie integrowanie mieszkańców poprzez aktywność fizyczną. Wprowadzenie do siłowni plenerowych urządzeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ale też urządzeń do street workout spowoduje, że na siłowniach będą ćwiczyć mieszkańcy z całej dzielnicy. Dodatkowym pozytywnym aspektem powstania tego projektu jest integracja mieszkańców starej dzielnicy Nowe Miasto z mieszkańcami dzielnicy Podzamcze, którzy mając wspólny cel, będą musieli wspólnie wspierać i promować powyższy projekt. Integracja mieszkańców Wałbrzycha a zarazem stworzenie miejsc, które będą mogły być miejscami spotkań mieszkańców w różnym wieku w tym również z niepełnosprawnością uzasadnia powstanie tego projektu.  

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Usytuowanie urządzeń siłowni na zewnątrz spowoduje, że projekt będzie dostępny całodobowo dla wszystkich mieszkańców dzielnic, w których powstaną siłownie plenerowe a umieszczanie w siłowniach urządzeń dla każdej grupy wiekowej oraz osób niepełnosprawnych spowoduje, że będą to miejsca nieodpłatne dostępne dla każdego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Przygotowanie terenu pod montaż urzadzeńm22001000200 000 zł
2Zakup urządzeń (dwa przyrządy w jednym) do ćwiczeń stacjonarnychszt.700015110 000 zł
3Zakup urządzeń dla niepełnosprawnychszt.4000624 000 zł
4Zakup urządzeń dla dzieciszt.450001150 000 zł
5Zakup urządzeń do street workoutszt.15000345 000 zł
6Montaż urządzeń szt.4003514 000 zł
7Przygotowanie terenu dla osób na wózkach inwalidzkich - dojazd do urządzeńm240020080 000 zł
Łącznie: 523 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zewnętrzne siłownie integracyjne Podzamcze - Nowe Miasto

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.