Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 22

22. Koszary wojskowe, całe sportowe


Lokalizacja

Gaj obręb 32, działka nr 127/9

Skrócony opis

Planuje się utworzenie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. Na terenie rekreacyjnym znajdziemy: strefę zieloną przeznaczoną do zabaw, gier, festynów i zawodów sportowych, strefę czerwoną ("park" Street Workout, zestaw urządzeń do ćwiczeń siłowych), strefę różową (w całości dedykowaną najmłodszym) oraz strefę pomarańczową (droga dojazdowa).

Opis projektu

Zgodnie z założeniem ujętym w zał. formularza na działce pomiędzy ulicami Słoneczną a Królewiecką, planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. Na terenie rekreacyjnym znajdziemy m.in. strefę zieloną przeznaczoną do zabaw, gier, festynów i zawodów sportowych. Do strefy zieleni będzie przynależeć wiata biesiadowa wraz z trybuną 3-rzędową z siedziskami. Pas zieleni będzie posiadał ogrodzenie i piłko-chwyty. W strefie czerwonej, dzieci i dorośli będą mieli do swojej dyspozycji "park" Street Workout. Zestaw kilkunastu drążków i urządzeń do ćwiczeń siłowych. Podłoże z gumowych płyt. Strefa różowa w całości dedykowana jest najmłodszym. Znajdziemy w niej m.in. plac zabaw linowy, statek ze ślizgiem i urządzeniami interaktywnymi, piramidę linową, równoważnie, tyrolkę i trampolinę. Podłoże strefy różowej w całości piaskowe. Ostatnim etapem jest strefa pomarańczowa. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i odwiecznym problemom z przemieszczaniem się po odcinku między ul. słoneczną a Królewiecką, planuje się utworzenie drogi dojazdowej asfaltowej w miejsce szutrowej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Gaj i obrzeże z nią dzielnice są po części zapomnianymi terenami, od wielu lat słabo rozwijającymi się. Problem z uciążliwością wysypiska odpadów przy ul. Beethovena i gruzowiskiem przy ul. Moniuszki, odbija się negatywnie na zdrowiu i komforcie życia mieszkańców. Teren rekreacyjny w dzielnicy Gaj wpłynie pozytywnie na rozwój dzieci i młodzieży. Dorośli będą mogli zadbać o swoją kondycję fizyczną, wspólnie spędzając czas ze swoimi bliskimi. Uczniowie ZSP nr 2 zmagający się ze słabą infrastrukturą sportową szkoły, będą mogli w pełni sprostać swoim oczekiwaniom. Teren rekreacyjny skłoni do częstszego spędzania czasu na świeżym powietrzu i przyczyni się do budowania bliższych relacji mieszkańców.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Projekt realizacji terenu rekreacyjnego dedykowany jest szerokiemu gronu mieszkańców. Do korzystania z terenu, będą uprawnieni wszyscy mieszkańcy miasta. Lokalizacja terenu w szczególności pozwoli na korzystanie mieszkańcom z dzielnicy Gaj, Glinik Nowy, Śródmieście, Podgórze i ul. Beethovena. Korzystanie z terenu rekreacyjnego będzie nieodpłatne, dostępne wg regulaminu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1szacunkowe koszty w zał.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Koszary wojskowe, całe sportowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.