Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 24

24. Bio10 Pasieki Zielony Wałbrzych


Lokalizacja

Tereny Gminne, zielone zakątki wybranych dzielnic Wałbrzycha, umożliwiające zainstalowanie łącznie 10 małych pasiek badawczo-edukacyjnych. Konkretne miejsca do wybrania podczas wizji lokalnych.
np.
1. Śródmieście, Park Sobieskiego
2. Książ, okolice parku przy Zamku Książ  (2 pasieki)
3. Konradów, łąki, tereny zadrzewione u podnóża Chełmca  (2 pasieki)
4. Podgórze, łąka z punktem widokowym
5. Biały Kamień, zielone tereny w obrębie Starej Kopalni  (2 pasieki)
6. Rusinowa - park
7. Glinik Nowy lub Glinik Stary Pasieka z punktem widokowym

Każdą z tych symbolicznych lokalizacji musi cechować możliwość bezpiecznego dojazdu transportem samochodowym bez większych trudności terenowych, minimum w standardzie leśnej drogi utwardzonej. Należy rozpatrzyć możliwość lokalizacji projektu w obrębie terenów przyszkolnych itp.
Zamysłem autora projektu jest aby lokalizację Pasiek poprowadzić w taki sposób aby łącznie utworzyły szlak ciekawej krajobrazowo wycieczki.
Przyjezdni uczestnicy warsztatów pszczelarskich prowadzonych w ramach sieci "Bio10 Pasieki Zielony Wałbrzych" przy okazji wykonywanych prac pszczelarskich w sezonie letnim tj. przy okazji wizyt w pasiekach będą mieli szansę zwiedzić wiele pięknych zakątków naszego miasta.
podobną sposobność do zwiedzania własnego miasta zyska młodzież szkolna dzięki propozycji edukacyjnych spacerów zgodnie z lokalizacją pasiek.
Proponujemy naniesienie punktów lokalizacji Pasiek w nawiązaniu do "szlaku rowerowego wokół Wałbrzycha", tak aby lokalizacje Pasiek były możliwe zbliżone do trasy szlaku rowerowego.  

Skrócony opis

Projekt "Bio10 Pasieki Zielony Wałbrzych" polega na utworzeniu sieci 10 miejskich pasiek badawczo-naukowych. Pasieki będą stanowiły ważną rolę badawczą, edukacyjną i praktyczną, zarówno dla mieszkańców i turystów. Pozyskany miód będzie rodzajem "papierka lakmusowego" świadczącym o czystości środowiska oraz podniesie świadomość ekologiczną i żywieniową lokalnego społeczeństwa.

Opis projektu

Projekt "Bio10 Pasieki Zielony Wałbrzych" polega na utworzeniu sieci 10 miejskich pasiek badawczo-naukowych. Zaplanowaliśmy wielopoziomowe pozytywne oddziaływanie projektu z uwzględnieniem oddziaływania dla potrzeb mieszkańców Wałbrzycha jak i szerokiej promocji zewnętrznej Wałbrzycha jako zielonego, ekologicznego i innowacyjnego miasta.
Wg. założenia pojedyncza pasieka wchodząca w skład sieci pasiek ulokowanych na terenie miasta będzie miała prostą, powtarzalną, modułową konstrukcję i systemowe wyposażenie, co pozwoli na dowolne skalowanie projektu w miarę potrzeb oraz bezpieczne zarządzanie mieniem wchodzącym w skład sieci pasiek i pełny monitoring. Tereny, które zostaną wyznaczone na realizację "Bio10 Pasieki Zielony Wałbrzych" uzyskają walor estetyczny i praktyczny, przez monitoring stanu środowiska w danej lokalizacji. Pojedyncza pasieka będzie przypominać rodzaj stacji pogodowej, obejmującej ogrodzony obszar około 35-50 m2.
Rozproszenie małych pasiek w kilku dzielnicach miasta spowoduje równomierne pokrycie obszaru miasta zasięgiem pracy pszczół jako owadów zapylających.
W ogrodzeniu 2-3 flagowych punktów projektu znajdowałby się monitorowany, prosty technicznie, modułowy drewniany domek do apiterapii (inhalacja) - 2-3 osobowa drewniana komora przypominająca saunę, gdzie każdy turysta będzie mógł bezpiecznie odpocząć oddychając powietrzem płynącym prosto z uli, doprowadzonym systemem bezpiecznych kanałów napowietrzających. Taki zabieg ma działanie ogólnie wzmacniające zdrowie, układ odpornościowy i będzie to wspaniała wizytówka promująca cały projekt na skalę ogólnopolską.
Korzyści projektu:
1. Monitoring stanu środowiska w mieście - w ramach projektu będziemy badać jakość lokalnego powietrza (zapylenie), zdrowie pszczół które są Bioindykatorem środowiska a także jakość miodu.
2. W oparciu o naturalnie pozyskany miód pszczeli edukacja i promocja w zakresie zdrowej żywności. Na przykładzie lokalnie pozyskanego miodu podniesiemy świadomość ekologiczną i żywieniową lokalnego społeczeństwa.
3. Miód = wizytówka miasta - nowoczesnym sposobem zarządzania i prowadzenia pasiek. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której efekt pracy pasiek, w postaci najwyższej jakości miodu, opakowanego w profesjonalnie zaprojektowane opakowania stanie się wizytówką naszego miasta.
4. Budki darmowej Apiterapii dostępne dla mieszkańców i turystów w lokalizacjach określonych w projekcie, np. Zamek Książj, Park Sobieskiego.
5. Corocznym finałem działań projektu niech stanie się impreza charytatywna np. na Zamku Książ pt. "Miodobranie na Zamku Książ". Zaprosimy uczniów wałbrzyskich szkół wraz z ich rodzicami do uczestnictwa w imprezie o charakterze pikniku rodzinnego. Podczas takiej imprezy proponujemy utworzenie jarmarku z lokalnymi miodami przez zaproszonych pszczelarzy.
6. Program adopcji uli wchodzących w skład "Bio10 Pasieki Zielony Wałbrzych". Wybrane ule przypiszemy do konkretnych klas szkolnych, których uczniowie zechcą być opiekunami pszczół. Uczniowie będą organizowali w swoich szkołach eko-jarmarki, podczas których może być sprzedawany miód z :Bio10 Pasieki Zielony Wałbrzych" w symbolicznych słoiczkach - cegiełkach wspierających istnienie sieci pasiek.
7. Dzięki rozproszonej lokalizacji pasiek obszar miasta praktycznie w całości zyska pokrycie w pracy pszczół jako owadów zapylających. Wielu mieszkańców miasta skarży się w ostatnich czasach na brak pszczół w okolicy a w związku z tym słabe plony drzew owocowych itp.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

1. Edukacja społeczeństwa lokalnego w zakresie jakości żywności, na przykładzie wysokiej jakości pozyskanego z Bio 10 Pasieki Zielony Wałbrzych". 2. Program warsztatów pszczelarskich, dla pszczelarzy początkujących jak i tych którzy zechcą podnieść poziom wiedzy technicznej. 3. Poprawa świadomości mieszkańców na temat walorów lokalnego środowiska, na podstawie danych dostarczanych przez system monitorowania w ramach "Bio10 Pasieki Zielony Wałbrzych" na strony internetowe projektu. 4. Projekt ten, zrealizowany w zaplanowanej skali i z zastosowaniem planowanych innowacji, będzie przykładem i wzorem technologicznym dla branży pszczelarskiej praktycznie z całego świata. 5. Realizując ten projekt chcemy aby był on jednym z flagowych działań prowadzących do wzmocnienia wizerunku Wałbrzycha jako miasta. 6. Produkcja Filmu przewidzianego w kosztorysie projektu, jest okazją do tego aby cały proces wdrożenia projektu był śledzony okiem profesjonalnych kamer, "dronów" na tle pięknych krajobrazów.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

1. System bezpłatnych szkoleń, prelekcji w zakresie podnoszenia poziomu edukacji ekologicznej i świadomości żywieniowej na przykładzie opisu pracy pasiek, opowiadań na temat struktury, pracy i rozwoju rodziny pszczelej oraz jakości naturlanego lokalnego miodu, skierowany dla młodzieży szkolnej miasta Wałbrzycha wg. harmonogramu ustalanego na bieżąco z dyrektorami szkół, bibliotek i innych placówek miejskich.
2. Odpłatne szkolenia dla osób przyjezdnych, z zakresu pszczelarstwa i produkcji zdrowej żywności na przykładzie lokalnego miodu.
3. Darmowy dostęp do domków inhalacyjnych Apiterapii w obrębie wybranych pasiek zlokalizowanych w ramach projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Budowa pasiek: Prace ziemne, utwardzenie gruntu pod jedną pasiekęsztuka2000,001020 000 zł
2Ul badawczy z wyposażeniemsztuka1250,006075 000 zł
3Stojak pod ulesztuka500,002010 000 zł
4Tablice informacyjne i ostrzegawczesztuka40,001204 800 zł
5Kontener magazynowo-socjalnysztuka8000,001080 000 zł
6Domek do apiterapiisztuka8000,00324 000 zł
7Ogrodzenie pasieki materiał + wykonanie ok. 30mb/pasiekasztuka8500,001085 000 zł
8Instalacja pasieki, nadzór montażu elementów zleconychn/d5000,001050 000 zł
9Monitoring pasiek:
10Arduino Unosztuka50,00603 000 zł
11DS18B20sztuka20,060012 000 zł
12Złącze DS18B20sztuka15,0060900 zł
13Czujnik pyłusztuka100,00121 200 zł
14Czujnik CO2sztuka25,00601 500 zł
15Czujnik otwarciasztuka10,0060600 zł
16Barometrsztuka20,00601 200 zł
17Czujnik przewróceniasztuka20,00601 200 zł
18Czujnik światłasztuka15,0060900 zł
19Moduł GPRSsztuka50,00603 000 zł
20Czujnik wilgotnościsztuka25,00601 500 zł
21Czujnik deszczusztuka10,0060600 zł
22Czujnik pHsztuka150,00609 000 zł
23Zasilaczsztuka70,00604 200 zł
24Oprogramowanie sterownikasztuka5000,0015 000 zł
25Oprogramowanie i utrzymanie serwerasztuka5000,0015 000 zł
26Zestaw zasilania solarnego + instalacjasztuka1500,001015 000 zł
27Wydruki 3D (elementy instalacji)sztuka100,00707 000 zł
28Puszki instalacyjne IP 60sztuka100,00707 000 zł
29Instalacja systemu na terenie wszystkich pasiekn/d20000,00n/d20 000 zł
30Eksploatacja i narzędzia obsługi pasiek:
31Kontener główny-mobilna baza pracownia pszczelarska spełniająca wymogi sanitarne konfekcjonowania miodówsztuka75000,00175 000 zł
32Kombinezon pszczelarski dziecięcysztuka150,00609 000 zł
33Wyposażenie profesjonalnej apteczki pszczelarskiejsztuka 1000,0011 000 zł
34Podkurzaczsztuka100,00101 000 zł
35Miotełka pszczelarskasztuka1510150 zł
36Dłuto pszczelarskiesztuka25,0010250 zł
37Rojnice/transportówkisztuka100,00252 500 zł
38Skrzynki EURO 2 do przechowywania rameksztuka30,001003 000 zł
39Węzakg60,001207 200 zł
40Drobny sprzęt wyposażenia pracowni pszczelarskiejn/d5000,00n/d5 000 zł
41Materiały edukacyjne:
42Stelaż pod tablicę leśną- edukacyjnąsztuka450,00104 500 zł
43Wykonanie tablicy edukacyjnejsztuka650,002013 000 zł
44Projekt i opracowanie merytoryczne tablicy edukacyjnejsztuka300,00206 000 zł
45Akcesoria edukacyjne,materiały dydaktyczne do prezentacji szkolnychn/dndn/d10 000 zł
46Produkcja krótkometrażowego filmu edukacyjno-dokumentalnego przedstawiającego cały proces instalacji pasiek wraz z ich edukacyjnym opisem w filmie (lektor)n/dn/dn/d25 000 zł
Łącznie: 611 200 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bio10 Pasieki Zielony Wałbrzych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.