projekt nr 2

2. Aktywnie i rodzinnie w Parku Rusinowa


Lokalizacja

Miejski Park w Rusinowej w Wałbrzychu. Teren i miejsce realizacji projektu zgodnie z istniejącą koncepcją zagospodarowania Parku Miejskiego "Rusinowa" stanowiącą załącznik do projektu.

Opis projektu

Wykonanie placu zabaw z podziałem na strefę dla matki z dzieckiem, strefę dla dzieci starszych oraz strefę do zabawy z wodą. Wykonanie siłowni terenowej dla osób aktywnie spędzających czas w Parku "Rusinowa", oraz miejsca na na ognisko dla ogólnych spotkań mieszkańców naszego miasta. Wykonanie nawierzchni komunikacyjnych -  alejki , drewniane mostki i kładki. Aranżacja i wykonanie  zwykłych i mokrych łąk kwietnych . Renowacja rzeźby plenerowej. Głównym celem projektu jest dalsza realizacja  prac zgodnie z istniejącą koncepcją.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem projektu jest dalsza realizacja zaplanowanej koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego " Rusinowa". Proponowany projekt ma na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu przez mieszkańców naszego miasta. Korzyści przebywania na świeżym powietrzu są obszerne i niezwykle cenne. Od dawna wiadomo, że świeże powietrze oraz aktywność fizyczna na łonie natury jest czynnikiem korzystnie wpływającym zarówno na zdrowie fizyczne jak i psychiczne. Stworzenie w Parku "Rusinowa" opisanego placu zabaw z podziałem na grupy wiekowe, i zewnętrznej siłowni w większym stopniu zmobilizuje mieszkańców naszego miasta do aktywnego spędzania czasu. Wykonanie miejsca na ognisko ma na celu integrację społeczności wałbrzyskiej. Proponowany projekt znacząco zwiększy atrakcyjność i funkcjonalność Parku "Rusinowa" odwiedzanego przez wałbrzyszan oraz osoby przyjezdne.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Z realizacji projektu w znaczącym stopniu skorzystają mieszkańcy miasta Wałbrzycha oraz osoby przyjezdne. Zamierzeniem proponowanego projektu jest jego ogólna dostępność a korzystanie z niego ma charakter nieodpłatny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1 Plac zabaw: bujak szt.195423 908 zł
2 Plac zabaw: huśtawka wagowaszt.5956211 912 zł
3 Plac zabaw: karuzelaszt.28550128 550 zł
4 Plac zabaw: huśtawka podwójnaszt.656216 562 zł
5 Plac zabaw: zestaw rozbudowanyszt.38000138 000 zł
6 Plac zabaw: piramidaszt.22200122 200 zł
7 Plac zabaw: śluza wodnaszt.40000140 000 zł
8Ogrodzenie placu zabaw w tym furtka z samozamykaczem wys. 90-110mb19014527 550 zł
9 Siłownia zewnętrzna: Mini trampolina terenowa szt.28000256 000 zł
10 Siłownia zewnętrzna: biegacz szt.800018 000 zł
11 Siłownia zewnętrzna: motylszt.780017 800 zł
12 Siłownia zewnętrzna: drabinka do podciąganiaszt.150011 500 zł
13 Siłownia zewnętrzna: wahadłoszt810018 100 zł
14Oświetlenie placu zabaw lampa parkowa z elementami montażowymiszt350013 500 zł
15Ułożenie przewodu zasilającego z podłączeniem punktu oświetleniowegoszt600016 000 zł
16Kosz na odpadkiszt.70053 500 zł
17Ławka parkowaszt.80064 800 zł
18Miejsce na ognisko wybudowane z kostki granitowej zabezpieczone otoczakami pow. 3,8 m2szt.600016 000 zł
19Stół z baliszt160046 400 zł
20Ławka z baliszt85086 800 zł
21Stojak rowerowy jednostronny 5 stanowiskowy rozmieszczenie na terenie parkuszt80043 200 zł
22Miejsce na ognisko roboty ziemne i niwelacyjne przygotowania podłoża pod montaż urządzeńszt15000115 000 zł
23Plac zabaw ,siłownia zewnętrza roboty ziemne i niwelacyjne przygotowania podłoża pod montaż urządzeńszt35000135 000 zł
24Drewniana kładka 0,2-0,3 nad gruntem szer. 2m stawy parkoweszt.58000158 000 zł
25Drewniany mostek szt.15000230 000 zł
26Wilgotna łąka kwietnaszt40000140 000 zł
27Renowacja rzeźby plenerowejszt.20000120 000 zł
28Wykonanie nawierzchni komunikacyjnych - alejki spacerowe szt2147181214 718 zł
29Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczejszt30000130 000 zł
30Tablice informacyjneszt42 000 zł
Łącznie: 745 000 zł