projekt nr 4

4. Skatepark dla dzieci


Lokalizacja

Podzamcze , działka 111/17 obr nr 47 Podzamcze.

Opis projektu

Realizacja tego projektu jest dobrym pomysłem ze względu na brak podobnych, rozwiniętych obiektów w najbliższej okolicy do nauki jazdy na deskorolce, rolkach, hulajnodze i rowerach typu BMX. Miejsce takie pozwoli na bezpieczne rozwijanie zainteresowań i pasji najmłodszych. Jest to też odpowiedź na prośby rodziców i ich dzieci aby powstało bezpieczne miejsce do nauki jazdy. Zagospodarowanie tej przestrzeni pozwoli wpłynąć nie tylko na jej rozwój, ale i na poszerzenie działalności sportowej  oraz wyeliminuje problem dzieci jeżdżących na rolkach po ulicach i chodnikach. Z powodu braku tego typu obiektu dzieci jeżdżą w miejscach do tego nieprzystosowanych. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Obiekt zostanie wybudowany zgodnie z aktualnymi normami i zasadami BHP, tak by zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom. Skatepark wpłynie pozytywnie na okolicę, spopularyzuje ją oraz świetnie się w nią wkomponuje. Doprowadzi do większej integracji społeczeństwa. Codzienne korzystanie z tego obiektu przez dzieci, pozwoli rozwijać im swoje umiejętności sportowe oraz zaktywizuje część społeczeństwa.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Komputer czy sport? Czas pomyśleć o dzieciach, które zamiast grać godzinami na komputerach mogłyby spędzać czas na wolnym powietrzu, realizując swoje sportowe pasje, a przede wszystkim - spotykając się ze sobą. SKATEPARK to świetny projekt, z którego bezpiecznie będą mogły korzystać wszyscy. Spełniałby on również ważne społeczne funkcje: od integracji środowiska po kształtowanie postaw prozdrowotnych i wzmacnianie więzi międzyludzkich.
Skatepark dla dzieci ma za zadanie utworzyć bezpieczną przestrzeń do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Proponowany projekt ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Wałbrzycha i okolic. Korzystanie z terenu rekreacyjnego będzie nieodpłatne , dostępne w/g regulaminu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Projekt budowlanysztuka15000115 000 zł
2Inwestor zastępczysztuka11000111 000 zł
3Roboty przygotowawcze sztuka1000001100 000 zł
4Roboty ogólnobudowlane wraz z elementami skateparkusztuka2000300600 000 zł
Łącznie: 726 000 zł