projekt nr 5

5. Park dla Podzamcza


Lokalizacja

Dzielnica Podzamcze, działka nr 111/17 obręb Podzamcze 47, ul. Blankowa.

Opis projektu

Teren zieleni parkowej osiedlowej stanowiącej równoległy etap realizacji "Skateparku na Podzamczu".
Celem realizacji projektu jest oddanie mieszkańcom osiedla przestrzeni zielonej.
To okazja do zorganizowania większego osiedlowego parku w centrum osiedla, dającego mieszkańcom możliwość spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu i aktywnego odpoczynku poza domem. Realizacja projektu pozwoli na pełne zagospodarowanie tego terenu i oddanie go dla mieszkańców.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

W związku z tym iż planowane zagospodarowanie terenu zielonego dotyczy wyłącznie części nieruchomości, jest zasadne by zrealizować dalszą część zieleni parkowej dostępnej dla mieszkańców osiedla i nie tylko. Teren ten stał by się zielonym azylem dla mieszkańców, jak również świetnym terenem rekreacyjnym i wypoczynkowym w samym sercu osiedla.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Każdy znajdzie coś dla siebie. Beneficjentem jest każdy mieszkaniec osiedla, bez względu na wiek i płeć. Teren otwarty dla wszystkich mieszkańców Wałbrzycha w ciągu dnia jak i wieczorami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Inwestor zastępczysztuka12 000112 000 zł
2lampy oświetleniowesztuka30001545 000 zł
3ścieżki metr20025050 000 zł
4roślinność ( drzew, krzewy, rośliny mioddajne, byliny).sztuka1843000552 000 zł
5elementy małej architektury( kosze, ławki, stojaki na rowery etc.)sztuka20001530 000 zł
6Urządzenie do street workoutsztuka50000150 000 zł
7budki lęgowe, hotele dla pszczółsztuka202004 000 zł
Łącznie: 743 000 zł