projekt nr 6

6. Skatepark dla młodzieży


Lokalizacja

Podzamcze działka 111/17 obr nr 47 Podzamcze.

Opis projektu

Elementy skateparku.
- przeszkody do jazdy
- mała architektura
- nawierzchnia
Zagospodarowanie tej przestrzeni pozwoli wpłynąć nie tylko na jej rozwój, ale i na poszerzenie działalności sportowej młodzieży, która przez pandemię potrzebuję tego typu miejsc.
Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Brak otwartego skateparku w okolicy. Rosnąca popularność  tego typu sportów  (jazda na deskorolce, hulajnodze BMX czy wyczynowa jazda na rolkach).
SKATEPARK, z którego bezpiecznie będą mogli korzystać wszyscy. Spełniałby on również ważne społeczne funkcje: od integracji środowiska po kształtowanie postaw prozdrowotnych i wzmacnianie więzi międzyludzkich.
Zdecydowałem się zgłosić dwa projekty niezależne od siebie, ponieważ projekt Skatepark dla młodzieży ma za zadanie rozwijanie pasji oraz doskonalenie trików a nie samą naukę jazdy.
Reasumując przeznaczony jest dla bardziej zaawansowanych skejterów.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Proponowany projekt ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Wałbrzycha i okolic. Korzystanie z terenu rekreacyjnego będzie nieodpłatne , dostępne w/g regulaminu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Projekt budowlanysztuka15000115 000 zł
2Inwestor zastępczysztuka11000111 000 zł
3Roboty przygotowawcze sztuka1000001100 000 zł
4Roboty ogólnobudowlane wraz z elementami skateparkumetry1900300570 000 zł
5Flowpark zestawy urządzeń Street Workout do treningu kalistenikisztuka30000130 000 zł
Łącznie: 726 000 zł