projekt nr 7

7. Pojazdy specjalistyczne dla GOPR - “Bezpiecznie w górach”.


Lokalizacja

Pojazdy przechowywane będą w Stacji Centralnej Grupy Sudeckiej GOPR w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej 6.
Z tego miejsca pojazdy będą wyruszały do działań ratowniczych.

Opis projektu

Realizując projekt, zamierzamy kupić dwa specjalistyczne pojazdy dla Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Sudeckiej. Odpowiednio wyposażone pojazdy, będą bezpośrednio wykorzystywane do realizacji działań ratowniczych związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego na terenach górskich.
Planowany jest zakup i zabudowa pojazdu typu BUS oraz pojazdu ratowniczego 4x4 - służących do przewozu ratowników i sprzętu, przystosowany jednocześnie to ewakuacji poszkodowanych w pozycji leżącej poprzez wyposażenie pojazdu w odpowiednie nosze. Ponadto pojazdy wyposażone zostaną w zestawy sprzętu ewakuacyjnego oraz sprzęt medyczny niezbędny do udzielania pomocy medycznej w warunkach górskich. Dostępne na rynku pojazdy gwarantują możliwość wykorzystania ich poza drogami utwardzonymi w terenie górskim. Odpowiednio skonfigurowane i wyposażone pojazdy są podstawowym narzędziem pracy ratowników górskich. Umożliwiają szybkie dotarcie, udzielenie pomocy i ewakuację poszkodowanych znajdujących się w terenie górskim.
Pojazdy zakupione w ramach realizacji projektu wykorzystywane będą do prowadzenia działań ratowniczych na terenie Gminy Wałbrzych, wobec czego służyć będę głównie mieszkańcom Wałbrzycha. Grupa Sudecka GOPR prowadzi działania ratownicze przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. W ramach prowadzonej działalności, Grupa Sudecka GOPR wielokrotnie współpracowała w wałbrzyską Państwową Strażą Pożarną, jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z Policją prowadzą w 2020 r. blisko 300 działań ratowniczych. Bez wątpienia, działalność Grupy Sudeckiej GOPR stanowi niezbędne uzupełnienie szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa.
Grupa Sudecka GOPR dysponuje około 100 wszechstronnie wyszkolonych ratowników. Ratownicy GOPR przygotowani są do działań ratowniczych prowadzonych w terenie eksponowanym, w jaskiniach, ewakuacji z konstrukcji budowalnych, ewakuacji z drzew, ratownictwa na wodach szybko płynących oraz poszukiwania osób zaginionych. Prowadzenie tak rozległej działalności wymaga jednak nie tylko odpowiednich zasobów ludzkich ale także nowoczesnego zaplecza sprzętowego.
Szczegółowa lista planowanych zakupów (pojazdów oraz wyposażenia) przedstawiona została w załącznikach do wniosku. Wartość pojazdów oraz wyposażenia oszacowana została na podstawie danych dostępnych na rynku tj. analiza ofert producentów sprzętu i samochodów. Ponadto wycena oparta została także o informacje i doświadczenie jakie posiada administracja Grupy Sudeckiej GOPR (wcześniejsze zakupy podobnych pojazdów).

Uzasadnienie potrzeby realizacji

W ocenie autora, zrealizowanie przedstawionego projektu przełoży się na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wałbrzych. Ogrom prowadzonych działań ratowniczych oraz konieczność stosowania sprzętu zgodnie z obowiązującymi normami wymaga na Grupie Sudeckiej GOPR okresową jego wymianę. Zachowanie ciągłej gotowości do działań wymaga więc dużych nakładów na sprzęt. Podkreślić należy także stały wzrost atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego i idący w ślad za tym wzrost ruchu turystycznego - co z kolei przekłada się na potencjalny wzrost liczby działań ratowniczych. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi przebywających w górach w celach turystycznych, zawodowych i sportowych wymaga więc odpowiedniego przygotowania kadry ratowniczej i sprzętu.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Zakupione środki trwałe będą służyć mieszkańcom Gminy Wałbrzych. Grupa Sudecka GOPR prowadzi działania 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Zgodnie z obowiązującym prawem, za działania ratownicze prowadzone przez GOPR są bezpłatne. Zakupione pojazdy będą także wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej i profilaktycznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Zakup pojazdu bazowego 4x4 (opis w załączniku nr 1)sztuka1353001135 300 zł
2Zabudowa pojazdu bazowego 4x4 (opis w załączniku nr 2)sztuka1845001184 500 zł
3Wyposażenie pojazdu ratowniczego 4x4 (opis w załączniku nr 3)komplet68441168 441 zł
4Zakup pojazdu bazowego BUS (opis w załączniku nr 4)sztuka2450001245 000 zł
5Zabudowa pojazdu bazowego BUS (opis w załączniku nr 5)sztuka30000130 000 zł
6Wyposażenie pojazdu ratowniczego BUS (opis w załączniku nr 6)komplet68441168 441 zł
Łącznie: 731 682 zł