projekt nr 8

8. Chodniki na naszym osiedlu


Lokalizacja

Projekt jest zlokalizowany na terenie, którego właścicielem jest Gmina Wałbrzych, na działce ewidencyjnej nr 126/26 obręb 36 Rusinowa. Teren przed budynkiem Osiedle Górnicze 1,3,5.

Opis projektu

Projekt zakłada:
Wyremontowanie chodników, na których zostanie ułożona kostka betonowa i nowe krawężniki oraz remont zejść schodowych przy budynkach Osiedle Górnicze 1,3,5. Remont muru oporowego polegający na   oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków. Oczyszczenie, naprawienie i pomalowanie istniejącego płotka.
Posadzenie na trawniku niskopiennych drzew.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców ul. Osiedle Górnicze oraz mieszkańców Wałbrzycha, którzy odwiedzają dzielnicę Rusinowa. Wymiana starych popękanych, nierównych chodników stanowiących  zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi na nowe zwiększy bezpieczeństwo w ruchu pieszym. Dodatkowo wyremontowany mur oporowy, nowe nasadzone drzewa wpłyną na poprawę estetyki i wizerunku miasta Wałbrzycha.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Z realizacji projektu skorzystają mieszkańcy Osiedla Górniczego, Rusinowa, mieszkańcy miasta Wałbrzycha oraz inne osoby przyjezdne.
Korzystanie z chodnika jest  nieodpłatne, jest on ogólnie dostępny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1remont chodników - ułozenie kostki brukowej materiał podbudowa, robocizna m299,16206,5920 486,15 zł
2ułożenie obrzeży chodnikowych materiał , robociznam235,29174,856 170,22 zł
3Remont – wymiana stopni schodów terenszt.671,202013 423,96 zł
4Wykonanie opasek z grysu granitowegom262,0518,401 141,71 zł
5remont balustrady na murze oporowymm271,66211 504,92 zł
6naprawa odnowienie muru oporowegom298,4951,105 032,60 zł
7Likwidacja żywopłotum242,316,50275,03 zł
8Posadzenie drzewekszt.65,617459,27 zł
9Wymiana trzepakaszt.1136,9311 136,93 zł
10Wywóz ziemim3712,101,841 310,25 zł
11Wywóz gruzum3769,8915,3711 833,28 zł
Łącznie: 62 774,32 zł