projekt nr 10

10. SCENA DLA WAŁBRZYCHA


Lokalizacja

Zakup sceny mobilnej (przenośnej) pozwoli na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Wałbrzycha

Opis projektu

Zakup sceny przenośnej tzw. mobilnej. To profesjonalne sceny zaprojektowane z myślą o branży rozrywkowej. Stanowią idealne rozwiązanie dla masowych imprez, od małych spotkań po duże koncerty. Dużą zaletą takich estrad jest krótki czas rozłożenia i złożenia,  który wynosi jedynie 30 do 60 minut oraz ich mobilność. Taka scena wraz z wyposażeniem może być użyta w kilku miejscach w ciągu doby. Ilość osób zaangażowanych do montażu to zaledwie 2 osoby, ponieważ cały system opiera się na hydraulice.  Dodatkowo takie sceny są uniwersalne, przeznaczone do prowadzenia imprez w każdym miejscu bez względu na pogodę. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo taka scena wyposażona jest w asortyment bezpieczeństwa. Na chwilę obecną na polskim rynku jest kilka firm będących producentami takich estrad, a cena zależy od wielkości i parametrów technicznych. Mając na uwadze rodzaj organizowanych przez Wałbrzych wydarzeń najbardziej optymalna wydaje się scena o wymiarach 8 x 6 m przy wysokości 5 m, posiadająca system zadaszenia i umożliwiająca podwieszenie techniki scenicznej bez konieczności montażu dodatkowych elementów. Dla potrzeb profesjonalnej realizacji zadnia, konieczne jest uzupełnienie sceny w nagłośnienie oraz oświetlenie sceniczne. Na wyposażeniu sceny znajdzie się również profesjonalny ekran LED, który będzie mógł posłużyć zarówno jako tło sceny jak i niezależny element do organizacji wydarzeń np.: kina plenerowe, festiwale, koncerty itp.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie standardów realizacji wydarzeń oraz zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych, które mają służyć integracji społeczności lokalnej, a także przyczyniać się do rozwijania i realizowania zainteresowań mieszkańców Wałbrzycha. Zakup sceny stworzy możliwości do zorganizowania imprez plenerowych dla mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie aktywności lokalnej i organizowanie czasu wolnego dla rozwoju pozytywnych postaw mieszkańców. Efektem realizacji projektu będzie nowoczesny obiekt, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki któremu miasto stanie się bardziej atrakcyjne i tętniące życiem.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Z zakupionej sceny będą mogły korzystać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz organizatorzy wydarzeń i imprez plenerowych. Mając na uwadze harmonogram organizowanych w Wałbrzychu wydarzeń, imprezy będą miały charakter bezpłatny. Natomiast organizatorzy będą musieli zaplanować w budżetach koszt transportu sceny (przyczepy) oraz obsługę przeszkolonych pracowników  technicznych, co i taj będzie tańszym rozwiązaniem niż wynajmowanie całej estrady z firmy zewnętrznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1SCENA MOBILNAKOMPLET178350,001178 350 zł
2WYSIĘGNIKI ELKTRYCZNESZTUKA20000,00240 000 zł
3WYPOSAŻENIE DODATKOWEKOMPLET10000,00110 000 zł
4TRANSPORT SPEDYCJASZTUKA1000,0011 000 zł
5ZAKUP OŚWIETLENIA SCENICZNEGO /TECHNIKA SCENICZNAKOMPLET80000,00180 000 zł
6ZAKUP NAGŁOŚNIENIA SCENICZNEGO / TECHNIKA SCENICZNAKOMPLET80000,00180 000 zł
7ZAKUP EKRANU LEDOWEGO DO ZASTOSOWAŃZEWNĘTRZNYCHKOMPLET319800,001319 800 zł
Łącznie: 709 150 zł