Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Modernizacja placu zabaw i budowa ogrodzonego wybiegu dla psów w Parku im. Tadeusza Kościuszki na Sobięcinie


Lokalizacja

Tren parku im. Tadeusza Kościuszki na Sobięcinie .J

Opis projektu

Pierwszy etap modernizacja istniejącego placu zabaw . Modernizacja ma polegać doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie zabawowe – huśtawka bocianie gniazdo oraz zjazd linowy dla dzieci i młodzieży tzw. tyrolka, Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie zabawowe – huśtawka bocianie gniazdo, zwiększy atrakcyjność placu zabaw. Nowe urządzenie będzie służyło rekreacji rodzin z dziećmi oraz integracji, dadzą możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Montaż urządzenia tj. linozjazdu przy ternie przyległym do placu zabaw ..
Celem projektu jest odczarowanie martwego terenu znajdującego się przy placu zabaw poprzez rozszerzenie strefy do rozwijania nowych umiejętności dla dzieci i młodzieży. Zestaw przeznaczono dla dzieci starszych, przewidywalna max. wysokość upadku to 70 cm. Podest wykonany z desek. Wózek ze stali nierdzewnej z automatycznym hamulcem. Lina ocynkowana. Naciąg regulowany - części metalowe ocynkowane ogniowo. Siedzisko gumowe z wkładem metalowym.

Druga cześć projektu budowa ogrodzonego wybiegu .Celem projektu jest budowa ogrodzonego wybiegu dla psów, na terenie którego właściciele czworonogów będą mogli spuszczać psy ze smyczy i dać się pupilowi wybiegać. W Wałbrzychu brakuje przestrzeni, w której psy mogą swobodnie biegać, bawić się, nie stwarzając zagrożenia dla dzieci i osób dorosłych.. Wybieg będzie zabezpieczonym i ogrodzonym miejscem, gdzie psy będą mogły wyładować swoją energię i "socjalizować się" z innymi czworonogami. Takiego miejsca w Wałbrzychu brakuje.
Na terenie psiego parku zostaną zainstalowane urządzenia służące do zabawy m.in.: kładka, podest, palisada, paliki do slalomu, tunel.
W parku zainstalowane byłyby także, kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody.
To miejsce służyłoby mieszkańcom i ekspertom od behawiorystyki także do tresury psów i właściwego wychowania zwierząt.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Nowe urządzenie będzie służyło rekreacji rodzin z dziećmi oraz integracji, dadzą możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu .Aktywizuje młodzież i ich opiekunów  do aktywnego spędzania czasu. Będzie przeciwdziałać  w przeciwdziałaniu e-uzależnieniu dzieci i młodzieży. Zmieni się postrzeganie tej części miasta oraz dzielnicy.  Wpisuje się też to w program rewitalizacji  tzn. "kierunki działań podobszaru Sobięcin -Tworzenie inicjatyw oddolnych polepszających wizerunek społeczności lokalnej, ,tworzenie więzi społecznych i międzypokoleniowych ,Tworzenie inicjatyw oddolnych polepszających wizerunek społeczności lokalnej,
tworzenie więzi społecznych i międzypokoleniowych"

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Grupą korzystająca z modernizowanego placu zabaw będzie młodzież  i dzieci .Urządzenie będą ogólnie dostępne .Z wybiegu dla psów będą korzystać zwierzęta oraz ich opiekunowie . Korzystanie nieodpłatne  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Przygotowanie projektu pozwolenia itp.sztuka10000110 000 zł
2Tyrolka sztuka20000120 000 zł
3Bociane gniazdo sztuka500015 000 zł
4Ogrodzenie wybeigu sztuka10000110 000 zł
5Zakup urządzeń dla psówsztuka15000115 000 zł
6Zakup śmietników sztuka200012 000 zł
7Zagospodarowanie terenu (piasek, żwir itp.) sztuka10000110 000 zł
8Robociznasztuka10000110 000 zł
Łącznie: 82 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Modernizacja placu zabaw i budowa ogrodzonego wybiegu dla psów w Parku im. Tadeusza Kościuszki na Sobięcinie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.