projekt nr 1

1. Modernizacja placu zabaw i budowa ogrodzonego wybiegu dla psów w Parku im. Tadeusza Kościuszki na Sobięcinie


Lokalizacja

Tren parku im. Tadeusza Kościuszki na Sobięcinie .J

Opis projektu

Pierwszy etap modernizacja istniejącego placu zabaw . Modernizacja ma polegać doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie zabawowe – huśtawka bocianie gniazdo oraz zjazd linowy dla dzieci i młodzieży tzw. tyrolka, Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie zabawowe – huśtawka bocianie gniazdo, zwiększy atrakcyjność placu zabaw. Nowe urządzenie będzie służyło rekreacji rodzin z dziećmi oraz integracji, dadzą możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Montaż urządzenia tj. linozjazdu przy ternie przyległym do placu zabaw ..
Celem projektu jest odczarowanie martwego terenu znajdującego się przy placu zabaw poprzez rozszerzenie strefy do rozwijania nowych umiejętności dla dzieci i młodzieży. Zestaw przeznaczono dla dzieci starszych, przewidywalna max. wysokość upadku to 70 cm. Podest wykonany z desek. Wózek ze stali nierdzewnej z automatycznym hamulcem. Lina ocynkowana. Naciąg regulowany - części metalowe ocynkowane ogniowo. Siedzisko gumowe z wkładem metalowym.

Druga cześć projektu budowa ogrodzonego wybiegu .Celem projektu jest budowa ogrodzonego wybiegu dla psów, na terenie którego właściciele czworonogów będą mogli spuszczać psy ze smyczy i dać się pupilowi wybiegać. W Wałbrzychu brakuje przestrzeni, w której psy mogą swobodnie biegać, bawić się, nie stwarzając zagrożenia dla dzieci i osób dorosłych.. Wybieg będzie zabezpieczonym i ogrodzonym miejscem, gdzie psy będą mogły wyładować swoją energię i "socjalizować się" z innymi czworonogami. Takiego miejsca w Wałbrzychu brakuje.
Na terenie psiego parku zostaną zainstalowane urządzenia służące do zabawy m.in.: kładka, podest, palisada, paliki do slalomu, tunel.
W parku zainstalowane byłyby także, kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody.
To miejsce służyłoby mieszkańcom i ekspertom od behawiorystyki także do tresury psów i właściwego wychowania zwierząt.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Nowe urządzenie będzie służyło rekreacji rodzin z dziećmi oraz integracji, dadzą możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu .Aktywizuje młodzież i ich opiekunów  do aktywnego spędzania czasu. Będzie przeciwdziałać  w przeciwdziałaniu e-uzależnieniu dzieci i młodzieży. Zmieni się postrzeganie tej części miasta oraz dzielnicy.  Wpisuje się też to w program rewitalizacji  tzn. "kierunki działań podobszaru Sobięcin -Tworzenie inicjatyw oddolnych polepszających wizerunek społeczności lokalnej, ,tworzenie więzi społecznych i międzypokoleniowych ,Tworzenie inicjatyw oddolnych polepszających wizerunek społeczności lokalnej,
tworzenie więzi społecznych i międzypokoleniowych"

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Grupą korzystająca z modernizowanego placu zabaw będzie młodzież  i dzieci .Urządzenie będą ogólnie dostępne .Z wybiegu dla psów będą korzystać zwierzęta oraz ich opiekunowie . Korzystanie nieodpłatne  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Przygotowanie projektu pozwolenia itp.sztuka10000110 000 zł
2Tyrolka sztuka20000120 000 zł
3Bociane gniazdo sztuka500015 000 zł
4Ogrodzenie wybeigu sztuka10000110 000 zł
5Zakup urządzeń dla psówsztuka15000115 000 zł
6Zakup śmietników sztuka200012 000 zł
7Zagospodarowanie terenu (piasek, żwir itp.) sztuka10000110 000 zł
8Robociznasztuka10000110 000 zł
Łącznie: 82 000 zł