Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. WAFLOWO - ŚWIAT SZCZĘŚLIWYCH WAŁBRZYSKICH PSIAKÓW


Lokalizacja

DZIAŁKA GMINNA 15/35 ORAZ 15/40 OBRĘB 33

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie placu zabaw dla psów. Na terenie placu będą dostępne urządzenia do rozwoju psa poprzez wykonywanie różnych zadań pod okiem opiekuna czworonoga.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

W Wałbrzychu nie ma takiego miejsca. Najbliżej takie miejsce jest w Świdnicy.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Wszyscy mieszkańcu będą mogli ze swoimi pupilami korzystać z tego placu oczywiści z zachowanie środków ostrożności oraz dbałością o teren(utrzymywanie porządku i czystości po swoim psiaku)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1DRĄŻKI PRZESKOKÓWSZT2902,8038 708,40 zł
2ŚCIEŻKA GRZYBKIKPL2656,8012 656,80 zł
3TUBA MAŁASZT4280,4014 280,40 zł
4DOG PARKSZT16383,60116 383,60 zł
5OBRĘCZE PRZESKOKÓWSZT1918,8011 918,80 zł
6PLATFORMA TRÓJKĄTNA MAŁASZT2656,8012 656,80 zł
7RÓWNOWAŻNA DUŻASZT369013 690 zł
8RÓWNOWAŻNIA MAŁASZT3099,6013 099,60 zł
9PŁOTEK STAŁY KOŚĆSZT915,1243 660,48 zł
10ŁAPA DO PRZESKOKÓWSZT3394,8013 394,80 zł
11TUNEL BUDASZT4723,2014 723,20 zł
12SZAŁAS MAŁYSZT4280,4014 280,40 zł
13SŁUPKI DO SLALOMUKPL1623,6011 623,60 zł
14HYDRANT IMITACJASZT600,241600,24 zł
15ŁAWKA PARKOWASZT1136,5222 273,04 zł
16KOSZ NA PSIE ODCHODY Z PODAJNIKIEMSZT1881,9023 763,80 zł
17KOSZ NA ŚMIECISZT1136,5222 273,04 zł
18REGULAMINSZT1136,5211 136,52 zł
19OGRODZENIE Z MONTAŻEM140 MB + 7MB ŚLUZA27121,50127 121,50 zł
20FURTKA SZT147622 952 zł
21TRANSPORT DO WAŁBRZYCHASZT799517 995 zł
22MONTAŻ URZĄDZEŃSZT6913,8316 913,83 zł
Łącznie: 116 105,85 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
WAFLOWO - ŚWIAT SZCZĘŚLIWYCH WAŁBRZYSKICH PSIAKÓW

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.