projekt nr 4

4. REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA DZIAłCE NR 111 oraz 110/2 OBRĘB 18 BIAŁY KAMIEŃ UL. REJA 5


Lokalizacja

Działka  drogowa  nr 110/2 , 111, Obreb 18 Biały Kamień.

Opis projektu

Zerwanie zniszczonej nawierzchni drogowej , utwardzenie nawierzchni, wykonanie podbudowy oraz  nowej nawierzchni drogowej np. płyt ażurowych lub betonowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa  użytkowników drogi .Z drogi korzystają  mieszkańcy ulicy Mikolaja Reja 4, 4A, 5, 5a  , służby techniczne, komunalne , służby ratunkowe oraz inni użytkownicy.
Obecny stan drogi jest tragiczny,  droga posiada  olbrzymie dziury, wykoleiny a w okresie opadów  tworzą się olbrzymie zastoiny wody oraz błoto.
Wykonanie remontu drogi wpłynie znacznie na poprawę bezpieczeństwa użytkowania drogi oraz uchroni użytkowników od ponoszenia kosztów naprawy pojazdów uszkodzonych z uwagi na fatalny stan nawierzchni.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Z realizacji zadania skorzystają mieszkańcy ulicy Reja 4, 4A, 5 , 5A, służby komunalne, służby ratunkowe , porządkowe oraz inni użytkownicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Zerwanie nawierzchni, niwelacja nierówności działka 111400 m27040028 000 zł
2zagęszczenie terenu, usypanie kruszywa , utwardzenie, ułożenie nawierzchni z płyt betonowych działka nr 111400m2280400112 000 zł
3Zerwanie nawierzchni, niwelacja nierówności działka nr 110/2123m2701238 610 zł
4zagęszczenie terenu, usypanie kruszywa , utwardzenie ,ułożenie nawierzchni z płyt betonowych działka nr 110/2123m228012334 440 zł
Łącznie: 183 050 zł