Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA DZIAłCE NR 111 oraz 110/2 OBRĘB 18 BIAŁY KAMIEŃ UL. REJA 5


Lokalizacja

Działka  drogowa  nr 110/2 , 111, Obreb 18 Biały Kamień.

Opis projektu

Zerwanie zniszczonej nawierzchni drogowej , utwardzenie nawierzchni, wykonanie podbudowy oraz  nowej nawierzchni drogowej np. płyt ażurowych lub betonowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa  użytkowników drogi .Z drogi korzystają  mieszkańcy ulicy Mikolaja Reja 4, 4A, 5, 5a  , służby techniczne, komunalne , służby ratunkowe oraz inni użytkownicy.
Obecny stan drogi jest tragiczny,  droga posiada  olbrzymie dziury, wykoleiny a w okresie opadów  tworzą się olbrzymie zastoiny wody oraz błoto.
Wykonanie remontu drogi wpłynie znacznie na poprawę bezpieczeństwa użytkowania drogi oraz uchroni użytkowników od ponoszenia kosztów naprawy pojazdów uszkodzonych z uwagi na fatalny stan nawierzchni.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Z realizacji zadania skorzystają mieszkańcy ulicy Reja 4, 4A, 5 , 5A, służby komunalne, służby ratunkowe , porządkowe oraz inni użytkownicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Zerwanie nawierzchni, niwelacja nierówności działka 111400 m27040028 000 zł
2zagęszczenie terenu, usypanie kruszywa , utwardzenie, ułożenie nawierzchni z płyt betonowych działka nr 111400m2280400112 000 zł
3Zerwanie nawierzchni, niwelacja nierówności działka nr 110/2123m2701238 610 zł
4zagęszczenie terenu, usypanie kruszywa , utwardzenie ,ułożenie nawierzchni z płyt betonowych działka nr 110/2123m228012334 440 zł
Łącznie: 183 050 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA DZIAłCE NR 111 oraz 110/2 OBRĘB 18 BIAŁY KAMIEŃ UL. REJA 5

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.