projekt nr 7

7. Ławki i śmietniki - ul. Lotników oraz Żwirki i Wigury


Lokalizacja

Wzdłuż ulicy Lotników zaczynąjąc od wejścia do kamieniołomu do pl. Skarżyńskiego po obu stronach ulicy - 8 szt.  Wzdłuż ul Żwirki i Wigury - 2 szt. Przy każdej ławce postawienie śmietnika.

Opis projektu

Postawienie 10 ławek oraz 10 śmietników wzdłuż ul. Lotników po dwóch stronach  ulicy  ( 8 szt) oraz wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury ( 2 szt).

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Główny cel to postawienie ławek do odpoczynku  i relaksu dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi, matek ciężarnych oraz karmiących. Śmietniki celem utrzymania porządku i ładu w mieście.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Dla wszystkich i o każdej porze dnia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Ławkaszt740107 400 zł
2Śmietnikszt540105 400 zł
Łącznie: 12 800 zł