Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Wałbrzych- "Dzielnice z Sercem"


Lokalizacja

Jako autorzy wytypowaliśmy 30 miejsc do umieszczenia defibrylatorów w każdej dzielnicy miasta Wałbrzycha:
SZCZAWIENKO:
- Zamek Książ
- Rondo Palmiarnia
- Skrzyżowanie Uczniowska- Wrocławska okolice salon Skoda
- Skrzyżowanie Ogrodowa- Wrocławska okolice salon Citroen
PIASKOWA GÓRA:
- Zegar
- Rondo "Tesco"
- Park Sybiraków
- Stadion przy ul. Kusocińskiego
ŚRÓDMIEŚCIE:
-Muzeum Porcelany
- Rynek Straż Miejska
- Energetyk
- Hala Wałbrzyskich Mistrzów/ Internat
- Okolice Sądu Rejonowego i Poczty przy ul Słowackiego
STARY ZDRÓJ:
- Dworzec Miasto
NOWE MIASTO:
-Plac Górnik
- Okolice I Liceum i Szpitala Położniczego
- Hala Lekkoatletyczna
RUSINOWA:
-Park Rusinowa przy bramie
BIAŁY KAMIEŃ:
- Hala Aqua-Zdrój
- "mijanka:
PODZAMCZE:
- okolice Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik
- okolice "bazaru"
- okolice Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
- okolice kościoła Apostołów Piotra i Pawła
SOBIĘCIN:
- Zakład Aktywizacji Zawodowej
PONIATÓW:
- okolice kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego
GAJ:
- okolice kościoła pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
PODGÓRZE:
- Skrzyżowanie Niepodległości/Świdnicka
GLINIK:
- okolice kościoła
KONRADÓW:
- okolice kościoła

* każdy defibrylator AED będzie montowany na budynku należący do własności gminy Wałbrzych lub na terenie należący do własności gminy Wałbrzych. Wyżej wymienione punkty są punktami orientacyjnymi, a niektóre nazwy są potocznymi w żargonie miejskim. Bezpośrednie umiejscowienie defibrylatora zostanie wskazane po dokładnej analizie miejsca do montażu.

Opis projektu

W ramach założeń projektowych Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 pragniemy wzbogacić Wałbrzych o nowoczesne automatyczne defibrylatory AED -urządzenia do ratowania zdrowia i życia. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników miejsc publicznych. Największe skupiska ludzi, oraz miejsca, gdzie często oni przebywają wydają się najlepszą bazą punktów do rozlokowania urządzeń. Stosunkowo równomiernie, wytypowaliśmy ok. 30 takich punktów na terenie naszego miasta zarówno na zewnątrz, jak i w różnych budynkach publicznych. Rozmieszczenie defibrylarów w całym mieście jest bardzo istotne w szybkim działaniu z osobą z podejrzeniem zatrzymania akcji serca. W ramach projektu przewidujemy eventy dla mieszkańców Wałbrzycha w każdym wieku w celu zapoznania się z problemem i zasadami udzielania pierwszej pomocy. Zatrzymanie krążenia jest jedną z głównych przyczyn zgonów we współczesnym świecie, a defibrylatory AED są kluczowym ogniwem łańcucha zabezpieczającego każdego z nas, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Urządzenie AED jest gwarantem jak najszybszej, jak najlepszej jakości pomocy. W przypadku zatrzymania krążenia, każda minuta, ba, KAŻDA SEKUNDA jest na wagę złota. Publicznie dostępne defibrylatory są niesamowicie ważnym elementem w dążeniu do zmniejszenia śmiertelności osób w nagłym zatrzymaniu krążenia. Defibrylator serca, użyty w jak najkrótszym czasie, realnie zwiększa szansę na przeżycie osoby w nagłym zatrzymaniu krążenia. Urządzenie AED jest w stanie przywrócić normalny rytm serca oraz znacząco pomóc świadkowi zdarzenia w prowadzeniu akcji resuscytacyjnej.
Niebywale istotnym elementem rozszerzania sieci defibrylatorów AED jest edukacja społeczeństwa – szkolenia z zakresu obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego zmniejszają strach i opór świadków zdarzenia przed użyciem defibrylatora serca. Pamiętajmy, że społeczeństwo wyszkolone w zakresie pierwszej pomocy to społeczeństwo bezpieczne. A do tego każdy z nas powinien dążyć, prawda? Automatyczny defibrylator to jeden z kroków w dążeniu do tego celu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Dlaczego Nagłe Zatrzymanie Krążenia jest takim problemem? Dane statystyczne wskazują, że choroby układu krążenia stanowią aż 46% zgonów, a nagłemu zatrzymaniu krążenia ulega rokrocznie blisko 40 tysięcy osób w Polsce. NZK stanowi powód śmierci blisko 10% ogółu rocznie umierających osób w Polsce. Aby lepiej uzmysłowić sobie skalę pomyślmy, że w każdej z 2477 gmin w Polsce, co roku NZK dotyka 15 osób! Gdy ktoś nagle doznaje zatrzymania krążenia, tylko szybka pomoc może przywrócić serce do właściwej pracy. Czasem nie wymaga to żadnych specjalistycznych zabiegów – wystarczy szybkie dostarczenie impulsu defibrylacyjego. Aby to było możliwe, w okolicy musi znajdować się ogólnodostępny defibrylator AED. Obecna przeżywalność dla przypadków NZK jest w Polsce niestety bardzo niska – wynosi zaledwie 2-5%, dlatego tak ważne jest uświadamianie problemu i promowanie zwiększania dostępu do wczesnej defibrylacji.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Defibrylatory dla Wałbrzycha to publiczny program umożliwiający dostęp do AED.
Niestety każdy z nas może doznać Nagłego Zatrzymania Krążenia, dlatego odbiorcami projektu jest cała lokalna społeczność, zarówno mieszkańcy Wałbrzycha, osoby przebywające na jego terenie czy osoby z wypadku w różnorodnym transporcie.
Rozmieszczenie defibrylatorów w newralgicznych lokalizacjach ( o wzmożonym ruchu lub w miejscach gdzie są skupiska ludzi) pozwoli na szybki dostęp do urządzeń i zwiększenie bezpieczeństwa w ich okolicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
127 x Defibrylator zewnętrznysztuka15 90027429 300 zł
23 x Defibrylator wewnętrznysztuka13 000339 000 zł
3Trenażer medycznysztuka6 500532 500 zł
4Fantom do resuscytacji krążeniowo-oddechowejsztuka 7 000535 000 zł
5szkolenie osób pod obsługę sprzętusztuka6 000424 000 zł
6Eventy Szkoleniowe z Pierwszej Pomocykpl100 0003300 000 zł
7Prace montażowe, instalacyjne, oznakowanie AEDkpl30 000130 000 zł
8Promocja szkoleń, kampania informacyjna (plakaty, ulotki, reklama social media))kpl10 000110 000 zł
9Serwis urządzeń (wymiana baterii i elektrod, przeglądy, itp.) okres co najmniej 8 lat kpl45 000145 000 zł
Łącznie: 944 800 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wałbrzych- "Dzielnice z Sercem"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.