projekt nr 9

9. NOWE MIASTO PO NOWEMU


Lokalizacja

-działki 31/2, 30/6 obręb nowe miasto 26
-działka 123 obręb nowe miasto 26
- działka 319 obręb nowe miasto 21
- działka 312/5, 313/3 obręb nowe miasto 21

Opis projektu

Projekt dotyczy stworzenia przyjaznych przestrzeni o charakterze rekreacyjnym - zielonych podwórek m.in. z drzewami, krzewami i niską roślinnością.
Lokalizacje projektu zostały wybrane tak, by zagospodarować zaniedbane przestrzenie w miejscach, gdzie mieszkańcy silnie odczuwają brak ogólnodostępnych terenów zieleni, lub przywrócić zieleń w miejscach, gdzie w ciągu ostatnich lat została zabetonowana oraz stworzyć nowe miejsca postojowe wkomponowane w przestrzeń.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Projekt przewiduje urządzenie przestrzeni – zielonych podwórek z roślinnością - w miejscach o niewykorzystanym potencjale, a mogących służyć okolicznych osiedli. W projekcie przewidziano działania w obszarach dzielnicy. Celem projektu jest wprowadzenie większej ilości roślinności, co poprawi retencję wód opadowych i obniży temperaturę w bardzo nagrzewajacej się latem części podwórka. Projekt pozwoli osiągnąć następujące korzyści:
- poprawa dostępności terenów zielonych,
- poprawa estetyki terenów publicznych,
- poprawa jakości powietrza,
- lepsze zagospodarowanie zaniedbanych działek,
- integracja społeczności lokalnej.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1projekt szt40000140 000 zł
2nadzór szt30000130 000 zł
3zieleń m2804500360 000 zł
4boksy na odpadyszt200006120 000 zł
5miejsca postojowe z ażurówm22001500300 000 zł
6mała architekturaszt35002070 000 zł
Łącznie: 920 000 zł