projekt nr 10

10. PRZYSTANEK DLA MAŁEGO I DUŻEGO


Lokalizacja

Nieruchomość położona w Wałbrzychu przy ul. Osiedle Górnicze 19A , działka nr 98 obr. 36 Rusinowa

Opis projektu

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu, przylegającego do Domu Seniora-Rusinowa, obejmującego wyznaczenie ciągów pieszych, utwardzonych kostką brukową; rozmieszczenie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci,) oraz uzupełnienie terenu o zieleń niską (trawy, byliny, krzewy).
Projekt zakłada wyznaczenie terenu, na którym można wytyczyć tor do gry w bule i na którym zostaną rozstawione 2 kamienne stoliki szachowe. W ramach inwestycji przewiduje się realizację elementów oświetlenia.
Założenie zakłada nasadzenie gatunków, odpowiednich do panujących warunków siedliskowych, a jednocześnie dekoracyjnych w różnych porach roku, a także brak monokultur gatunkowych.
Zieleń mają stanowić gatunki rodzime oraz zaadaptowane do nowych warunków, dzięki czemu rośliny będą bardziej odporne, mniej wymagające i łatwo zaaklimatyzują się. Ze względu na zróżnicowanie od niskich bylin poprzez średnie piętro krzewów do wysokiego piętra drzew będą stworzone warunki sprzyjające ptakom i owadom.
Przygotowanie terenu będzie polegać na wyrównaniu i oczyszczeniu pod nasadzenia, poprawę struktury gleby, uzupełnienie gruntu. Projekt zakłada maksymalne zachowanie występującej zieleni, w szczególności drzewostanu. Centralna przestrzeń będzie wolna od wysokich nasadzeń, stanowiąc część rekreacyjną.
Elementy projektu:
mała architektura: ławki, kosze
plac gier: bulodrom, 2 kamienne stoliki szachowe
wytyczone alejki, umożliwiające swobodne przejścia
nowe nasadzenia :krzewów, bylin, żywopłotów
oświetlenie

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Teren stanie się miejscem, gdzie dzieci i ich rodzice, młodzież, seniorzy mogliby wypoczywać, spotykać się, spędzając razem czas na świeżym powietrzu, wśród zieleni. W ten sposób teren zostanie uchroniony przed degradacją. Główny cel to przywrócenie niewykorzystanego terenu okolicznym mieszkańcom i wszystkim wałbrzyszanom. Koncepcja zagospodarowania wpisuje się w charakter pobliskiego parku. Wzbogacenie przestrzeni o nowe nasadzenia i ich przemyślane ukształtowanie stworzy miejsce relaksu dla osób lubiących kontakt z przyrodą i ceniących ciszę. Projekt uwzględnia potrzeby lokalnej społeczności, zapewniając rekreację użytkownikom i zachowując walory przyrodnicze obszaru. Bardzo ważne w naszym projekcie jest, aby społeczna lokalność angażując się w przygotowanie stanowiła czynnik powodujący poczucie odpowiedzialności za zmieniający się teren. Celem jest stworzenie więzi z przestrzenią  w której mieszkamy oraz rozwojem tożsamości tego miejsca. Otwarta przestrzeń daje możliwość rozwoju wyo

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Skorzystają z realizacji zadania dzieci , dorośli, seniorzy Osiedla Górniczego oraz Domu Seniora Rusinowa w Wałbrzychu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1piaskownicaszt350,001350 zł
2huśtawka z siedziskiem i bocianim gniazdemszt1000,0011 000 zł
3konik na sprężynachszt1500,0023 000 zł
4zjeżdżalnia z domkiemszt3200,0013 200 zł
5zestaw do wspinaczki linowejszt1000,0011 000 zł
6ławki do siedzeniaszt720,00107 200 zł
7kosze na śmieciszt600,0053 000 zł
8bulodrom wraz z kulami i nawierzchnia szt25000,00125 000 zł
9krzewy kwitnąceszt100,00101 000 zł
10latarnie solarneszt400,0072 800 zł
11stoły kamienne wraz z siedziskiem do gry w szachyszt5000,00210 000 zł
12niwelacja terenumetr kwadratowy20,00150030 000 zł
13ścieżki utwardzone metr kwadratowy250,0016040 000 zł
14ogrodzenie terenu wraz z montażemmetr bieżący180,0025045 000 zł
15przygotowanie projektuszt20000,00120 000 zł
Łącznie: 192 550 zł