projekt nr 11

11. SKATEPARK DLA MŁODZIEŻY


Lokalizacja

Podzamcze , działka 111/17 obr nr 47 Podzamcze

Opis projektu

Elementy skateparku. - przeszkody do jazdy - mała architektura- nawierzchnia Zagospodarowanie tej przestrzeni pozwoli wpłynąć nie tylko na jej rozwój, ale i na poszerzenie działalności sportowej młodzieży, która przez pandemię potrzebuję tego typu miejsc. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych.
Jest to druga część zeszłorocznego projektu, która ma spowodować uatrakcyjnienie terenu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Brak otwartego skateparku w okolicy. Rosnąca popularność tego typu sportów (jazda na deskorolce, hulajnodze BMX czy wyczynowa jazda na rolkach). SKATEPARK, z którego bezpiecznie będą mogli korzystać wszyscy. Spełniałby on również ważne społeczne funkcje: od integracji środowiska po kształtowanie postaw prozdrowotnych i wzmacnianie więzi międzyludzkich.
Reasumując przeznaczony jest dla bardziej zaawansowanych skejterów.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Proponowany projekt ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców  Wałbrzycha i okolic. Korzystanie z terenu rekreacyjnego będzie nieodpłatne, dostępne w/g regulaminu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Projekt budowlanysztuka 15000115 000 zł
2Inwestor zastępczysztuka11000111 000 zł
3Roboty przygotowawczesztuka1000001100 000 zł
4Roboty ogólnobudowlane wraz z elementami skateparkumetry2500250625 000 zł
Łącznie: 751 000 zł