projekt nr 12

12. Psi wybieg - Dog Park Sobieskiego / Olimpijska


Lokalizacja

Teren przylegający do Parku im. Jana III Sobieskiego, graniczący z ulicą Olimpijską, ul. lotników i placem  Stanisława Skarżyńskiego.

Opis projektu

Trening, zabawa, integracja, edukacja - to hasła przewodnie projektu: "Psi wybieg - Dog Park Sobieskiego / Olimpijska"
Co roku zwiększa się liczba mieszkańców posiadających czworonogi, rośnie też świadomość opiekunów psów, chcących aktywnie spędzać czas z psem niebędącym na smyczy. Dog Park Sobieskiego będzie atrakcyjną i bezpieczną przestrzenią dla zwierząt i ich opiekunów. Aktualnie brak jest takiego miejsca w Wałbrzychu. Najbliższe psie wybiegi są z Jedlinie Zdroju lub Świdnicy. Budowa wybiegu dla psów wydaje się być idealnym rozwiązaniem tego problemu - braku dostępnego miejsca psich zabaw oraz integracji i  wymiany wiedzy wśród osób posiadających zwierzaki. Planowany obiekt to wydzielony, ogrodzony teren o wymiarach około 13x20 metrów wraz urządzeniami  służącymi do zabawy i treningu. Pierwszy etap to sporządzenie dokumentacji projektowej przez firmę specjalizującą się w budowie takich obiektów, następnie zostaną usunięte pozostałości po starym asfaltowym boisku oczyszczenie i przygotowanie terenu, montaż obiektów: równoważnia, słupki do slalomu, platformy, szałas, kładki, obręcze do przeskoków, tunel. Teren zostanie ogrodzony (wysokość przęsła 153cm/gr drutu 5mm, szerokość przęsła 250cm, bez podmurówki), zostaną zamontowane dwie furtki szerokości 1 m, trzy ławki, tablica z regulaminem i pojemnik na odchody zwierzęce. Do oświetlenia obiektu planuje się wykorzystać latarnie umiejscowione w parku i trzy dodatkowe halogeny.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem projektu jest budowa ogrodzonego wybiegu dla psów, gdzie opiekunowie czworonogów będą mogli spuszczać psy ze smyczy by mogły się wybiegać. W mieście brakuje takiej przestrzeni, w której psy mogą swobodnie biegać, nie stwarzając zagrożenia dla innych. Obowiązujące przepisy nie pozwalają na puszczania psów luzem na skwerach, parkach czy nawet w lasach. Uniemożliwienie psu aktywnego spędzania czasu prowadzi do jego frustracji. Wybieg będzie zabezpieczonym miejscem, gdzie zwierzęta będą mogły wyładować swoją energię i socjalizować się z innymi czworonogami, a opiekunowie spotkać się. Na terenie psiego parku zostaną zainstalowane urządzenia służące do zabawy m.in.: kładki, podesty, paliki do slalomu, a także także ławeczki dla właścicieli psów, kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody. To miejsce będzie służyć mieszkańcom, a także behawiorystom do treningu i właściwego wychowania psów. Budowa takiego obiektu wpłynie na dobrostan zwierząt i relacje międzyludzkie.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Z projektu będzie mogła korzystać każda grupa wiekowa i społeczna. Każdy, kto ma czworonoga, chodzi na spacery, chce trenować psa, chce, aby ich czworonóg socjalizował się z innymi psami. Każdy, kto chce się wymienić doświadczeniem w wychowaniu psów i pozwolić  zwierzakom zaznać niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania swobody.  Informację o lokalizacji psiego wybiegu w Wałbrzychu chcemy umieścić w bazach ogólnopolskich psich placów zabaw np. na stronie https://psipark.pl/, aby każdy, także odwiedzający nas z czworonogiem turysta wiedział, gdzie w naszym mieście można taką przestrzeń znaleźć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1DP04 Równoważnia duża 1 szt.479714 797 zł
2DP16 Słupki do slalomu 5 szt.664,251 992,60 zł
3DP10 Platforma potrójna komplet2302,5612 302,56 zł
4DP02 Szałas duży 1 szt7291,4417 291,44 zł
5DP29 Kładka wąska 1 szt8634,618 634,60 zł
6DP21a Obręcze do przeskokówkomplet5564,5215 564,52 zł
7DP34 Platforma potrójna 19785,8819 785,88 zł
8DP25 Tunel domek 16523,9216 523,92 zł
9DP31 Obręcze do przeskoków (3szt) komplet5564,5215 564,52 zł
10Ogrodzenie (wys 153cm/gr drutu 5mm), szer. przęsła 250cm, bez podmurówki86mb + 7mbśluza 20590,2120 590,20 zł
11Furtka szer. w świetle 1m 2 szt1771,223 542,40 zł
12DP44 Zestaw na zwierzęce odchody z podajnikiem torebek 2 szt2391,1224 782,24 zł
1313 DP50 Regulamin 1 szt1644,2611 644,26 zł
14DP55 Ławka parkowa3 szt1718,06435 154,19 zł
15Transport urządzeń Wałbrzych usługa 1x738017 380 zł
16Demontaż boiska - Kompleksowa utylizacja asfaltu, usługa koparki, operatora, przygotowania terenu m378120 000 zł
17Oświetlenie lampy3 szt4920314 760 zł
Łącznie: 236 229,09 zł