Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Przyjazne podwórko


Lokalizacja

Działka ewidencyjna nr 181/29, obręb nr 14 Biały Kamień (ul. Bema i ul. Obrońców Pokoju).

Skrócony opis

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Biały Kamień (ul. Bema i ul. Obrońców Pokoju). Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek oraz koszy na śmieci. Projekt ma promować integrację międzypokoleniową, oferować bezpieczne miejsce do zabawy dla dzieci, a dla wszystkich grup wiekowych do poprawy sprawności, kondycji fizycznej i zmysłu równowagi.

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców w formie terenu wyposażonego w urządzenia zabawowe (urządzenie wielozabawowe), urządzenia siłowni zewnętrznej typu rowerek i steper oraz w elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci).

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Zamierzeniem projektu jest odpowiednie zagospodarowanie terenu, które u różnych grup wiekowych poprawiać będzie sprawność i kondycje fizyczną, zmysł równowagi. Dla dzieci będzie to miejsce bezpieczne dla zabawy. Zachowana zostanie integracja międzypokoleniowa. Obecnie teren porośnięty jest trawą o którą dbają mieszkańcy i ogrodzony pięknym żywopłotem. Atutem tego terenu jest fakt, iż jest on otoczony zabudową miejską, mieszkaniową wielorodzinną sąsiadującą bezpośrednio z ul. Bema. Będzie jednym z nielicznych zielonych terenów dzielnicy Biały Kamień, gdzie mieszkańcy będą mogli swobodnie wypocząć.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Beneficjentami projektu są mieszkańcy dzielnicy, osoby w każdym wieku, każdej płci oraz grupy społecznej. Korzystanie ze stworzonego skweru nie będzie ograniczać nikogo bez względu na zamieszkanie i stopień niepełnosprawności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Dokumentacja projektowaszt.10000110 000 zł
2Niwelacja terenuszt.6530619 890 zł
3Chodniki i schodym243436 000 zł
4Urządzenia wielozabawoweszt.25000125 000 zł
5Ławkiszt.180023 600 zł
6Kosz na śmieciszt.160011 600 zł
7Tablica informacyjnaszt.110011 100 zł
8Steperszt.500015 000 zł
9Rowerekszt.400014 000 zł
10Montaż urządzeńszt.507350 zł
11Zakup piasku pod urządzeniat702140 zł
12Pozostałe roboty (odtworzenie trawnika i żywoplotu)20 000 zł
Łącznie: 96 680 zł