Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - II etap


Lokalizacja

Dzielnica Lubiechów obręb 52 ul. Wilcza, nr ewidencyjny działki 026501_1.0052.70 identyfikator SDE. Powierzchnia całkowita 4280 m2.

Skrócony opis

Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - II etap. Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.

Opis projektu

1. Demontaż pozostałości po starym placu zabaw.
2. Niwelacja terenu przeznaczonego pod plac zabaw o powierzchni 312 m2 (12,5m x 25m) - koparko ładowarka, melafir frakcja 0-31
3. Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw (w skład którego wchodzi - ogrodzenie, furtka, podmurówka system, beton).
4. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw (piaskownica, karuzela, zjeżdżalnia, sprężynowce, huśtawki oraz ławki)
5. Zakup i transport 400 kg piasku do piaskownicy.
6. Zakup i montaż wyposażenia siłowni plenerowej (rower, prasa nożna, trenażer nóg, orbitrek).

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem realizacji zadania jest aktywizacja sportowo-ruchowa dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych mieszkających na obszarze dzielnicy Lubiechów. Znajdujący się w tej dzielnicy plac zabaw obecnie jest w całkowitej ruinie. W związku z tym konieczne jest jego całkowite zrewitalizowanie. W w/w dzielnicy mieszka ok. 100 dzieci w wieku 0-16 lat. Na tym terenie nie ma żadnego innego wyznaczonego i bezpiecznego miejsca przeznaczonego do zabawy i spędzenia wolnego czasu przez dzieci. Miejsce przeznaczone do realizacji tego projektu położone jest w centralnej części dzielnicy, dzięki temu mieszkańcy mają zapewnioną dogodną komunikację. Realizacja tego zadania umożliwi integrację wszystkich mieszkańców dzielnicy Lubiechów.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Z realizacji tego zadania skorzystają przede wszystkim mieszkańcy dzielnicy Lubiechów. Będą to dzieci w wieku 0-16 lat (jest ich ok. 100) oraz ich opiekunowie, czyli rodzice w wieku 20-40 lat oraz dziadkowie w wieku 40-70 lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Niwelacja terenu 312m2 koparko ładowarkar/h100252 500 zł
2Zakup i transport melafiru 0-3lt351003 500 zł
3Zakup ogrodzenia systemowego (zał. Nr 3)mb21010021 000 zł
4Zakup podmurówki systemowej mb801008 000 zł
5Zakup i transport betonu do wykonania ogrodzenia m33202640 zł
6Montaż ogrodzenia mb601006 000 zł
7Piaskownica szt.168211 682 zł
8Zakup i transport piasku do piaskownicy kg0,1840072 zł
9Plac zabaw ze zjeżdżalnią "Urwis 8A" (zał. Nr 5)szt.671816 718 zł
10Sprężynowiec "Auto" (zał. Nr 6)szt.202912 029 zł
11Sprężynowiec "Gepard" (zał. Nr 7)szt.141711 417 zł
12Huśtawka ogrodowa z dwoma stanowiskami "Fela 4" (zał. Nr 8)szt.279812 798 zł
13Karuzela "Zyzio S" (zał. Nr 9)szt.279512 795 zł
14Huśtawka wagowa "Koniki" (zał. Nr 10)szt.165011 650 zł
15Ławka z oparciem (zał. Nr 11)szt.65853 290 zł
16Rowerszt.354213 542 zł
17Prasa nożnaszt.354213 542 zł
18Trenażer nógszt.354213 542 zł
19Orbitekszt.354213 542 zł
20Transport wyposażenia placu zabawszt.3001300 zł
21Mintaż placu zabawszt.300123 600 zł
22Transport i montaż wyposażenia siłowni plenerowejszt.30041 200 zł
Łącznie: 83 359 zł