Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Skwer pod wiaduktem


Lokalizacja

Plac między ulicami Niepodległości, Władysława Reymonta i wiaduktem kolejowym.

Skrócony opis

Skwer pod wiaduktem. Montaż elementów małej architektury, ustawienie kilku przyrządów do ćwiczeń, wykonanie aranżacji terenu w roślinność, wykonanie stałego podestu betonowego - jako amfiteatru na skwerze oraz montaż tablic edukacyjno-informacyjnych.

Opis projektu

Montaż elementów małej architektury - stolików do gry w szachy, służących, jako stoły do spotkań, prowadzenie zajęć z mieszkańcami, siedzisk, elementów oświetlenia, pozwalającego na korzystanie z terenu po zmroku w sezonie jesienno-zimowym, trwałe naniesienie na podłożu elementów zabaw w stylu naturalistycznym dla dzieci: "zabawa w klasy", "kapsle".  Ponadto ustawienie kilku przyrządów do ćwiczeń (street workout - drążki do ćwiczeń). Wykonanie aranżacji terenu w roślinność, sprawdzenie możliwości wyeksponowania potoku (początku rzeki Pełcznicy). Wykonanie stałego podestu betonowego, jako amfiteatru na skwerze, który stanie się areną lokalnych działań, występów czy spektakli teatralnych. Ponadto proponuje się montaż tablic edukacyjno-informacyjnych o atrakcjach turystycznych w Górach Wałbrzyskich: ruiny zamku Nowy Dwór, wieże i punkty widokowe Borowa, kamieniołom. Występujących zwierząt i roślinności. Elementy projektu: oświetlenie terenu, budowa alejek z naniesionymi trasami do gry w kapsle i klasy, ławki, kosze na śmieci, stojaki z pakietami do usuwania psich odchodów, stoliki do gry w szachy/warcaby, podest betonowy (scena plenerowa), nasadzenie roślin, krzewów, bylin i pnączy, elementy do ćwiczeń.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Teren objęty projektem znajduje się w strefie rewitalizacji miasta Wałbrzycha w podstrefie Podgórze. Rewitalizacja skweru spowoduje powstanie miejsca spotkań mieszkańców dzielnicy, swoistej agory, która będzie miała wpływ na integrację oraz pozytywne spędzanie wolnego czasu. Możliwości, jakie będzie dawało miejsce zachęcające do aktywnego spędzania czasu poprzez wykonanie tras dla turniejów kapslowych i gry w klasy pomoże w aktywizacji młodego pokolenia a starszym przypomni zabawy z dzieciństwa. Stoliki do gry w szachy czy warcaby będą pomocą w kreatywnym spędzaniu czasu dla seniorów i juniorów. Siłownia w formie drążków do ćwiczeń (street workout) poprawi równowagę i zwinność, a także koordynację ruchową. Otwarta scena z pewnością będzie przyciągać lokalnych artystów i mobilizować do wspólnego spędzania casu. Wyeksponowanie walorów okolicznych atrakcji turystycznych spowoduje większą aktywność mieszkańców w poznawanie okolicy.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Projekt ma charakter nieodpłatny przewidziany jest dla wszystkich mieszkańców dzielnicy a także miasta. Ponadto miejsce objęte projektem jest początkiem szlaków Gór Czarnych, dlatego może spowodować uatrakcyjnienie oferty turystycznej miasta Wałbrzycha.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Ławkaszt.15002030 000 zł
2Stolik do gry w szach, warcabyszt.5000630 000 zł
3Kosze na śmieciszt.10001010 000 zł
4Dystrybutor pakietów dla psówszt.100033 000 zł
5Alejkam20030060 000 zł
6Tor kapslowyszt.20000120 000 zł
7Street workoutszt.45000145 000 zł
8Oświetlenieszt. 3000315 000 zł
9Scenaszt.1500001150 000 zł
10Nasadzeniam225030075 000 zł
11Tablice informacyjneszt.100055 000 zł
12Monitoringszt.30000390 000 zł
13Projektszt.20000120 000 zł
Łącznie: 553 000 zł