projekt nr 11

11. Plac zabaw Psie Pole - Wyposażenie i ogrodzenie przed zwierzętami


Opis projektu

Celem projektu jest wyposażenie istniejącego placu zabaw oraz naprawy i konserwacji istniejących urządzeń. Ważnym elementem jest zamontowanie ogrodzenia chroniącego teren placu zabaw przez dostępem do niego zwierząt.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Teren i plac zabaw jest uczęszczany codziennie przez dużą rzeszę mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto niezależnie od wieku. W okresie wiosennym, letnim, jesiennym plac zabaw jest oblegany. Jest to jedyne miejsce rekreacji w obrębie około 3 kilometrów w tej części dzielnicy.

Opis lokalizacji

Teren obecnego placu zabaw przy ulicy Psie Pole naprzeciw komendy Policji (działka nr 123, obręb 26 Nowe Miasto).

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Z terenu korzystają wszyscy mieszkańcy. Jest to miejsce ogólnie dostępne dla wszystkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Karuzela szt.300013 000 zł
2Ławkaszt.60053 000 zł
3Ogrodzenie + montaż plac zabawm150507 500 zł
4Zestaw elementów zabawowych - wspinaczkiszt.10000110 000 zł
Łącznie: 23 500 zł