Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Plac zabaw Psie Pole - Wyposażenie i ogrodzenie przed zwierzętami


Lokalizacja

Teren obecnego placu zabaw przy ulicy Psie Pole naprzeciw komendy Policji (działka nr 123, obręb 26 Nowe Miasto).

Skrócony opis

Istniejący plac zabaw przy ul. Psie Pole  wymaga naprawy i konserwacji istniejących urządzeń  oraz doposażenia i wykonania ogrodzenia przed zwierzętami.

Opis projektu

Celem projektu jest wyposażenie istniejącego placu zabaw oraz naprawy i konserwacji istniejących urządzeń. Ważnym elementem jest zamontowanie ogrodzenia chroniącego teren placu zabaw przez dostępem do niego zwierząt.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Teren i plac zabaw jest uczęszczany codziennie przez dużą rzeszę mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto niezależnie od wieku. W okresie wiosennym, letnim, jesiennym plac zabaw jest oblegany. Jest to jedyne miejsce rekreacji w obrębie około 3 kilometrów w tej części dzielnicy.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Z terenu korzystają wszyscy mieszkańcy. Jest to miejsce ogólnie dostępne dla wszystkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Karuzela szt.300013 000 zł
2Ławkaszt.60053 000 zł
3Ogrodzenie + montaż plac zabawm150507 500 zł
4Zestaw elementów zabawowych - wspinaczkiszt.10000110 000 zł
Łącznie: 23 500 zł