Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 21

21. "Spotkajmy się po sąsiedzku" - Rewitalizacja terenu mieszczącego się pomiędzy ul. I. Paderewskiego oraz ul. F. Chopina na Nowym Mieście


Lokalizacja

Lokalizacja projektu to działka nr 324/6 obręb 21 Nowe Miasto

Skrócony opis

Zmiana starego podwórka w miejsce przyjazne mieszkańcom - zieloną oazę spokoju, miejsce sąsiedzkich spotkań i odpoczynku. Podwórko jest ogólnodostępne, jego rewitalizacja ma na celu poprawę standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańcom dzielnicy Nowego Miasta. Nasadzone drzewa i krzewy będą filtrować powietrze z zanieczyszczeń, produkować wilgoć i tlen, oferować cień w upalny dzień.

Opis projektu

Projekt ma na celu zaprojektowanie niezbędnych działań rewitalizacji terenów zielonych. Zielona architektura jest jednym z najbardziej skutecznych a jednocześnie najbardziej dostępnych narzędzi w walce z zanieczyszczeniem powietrza, problem z zagospodarowaniem wód opadowych. Reguluje zaburzenia mikroklimatu miejskiego oraz hałas i zaburzenia bioróżnorodności. Jest również doskonałym narzędziem w edukacji ochrony środowiska i poszanowania praw przyrody. Rewitalizacja to także sztuka angażowania ludzi we wspólne działania. Przyjęte założenia pozwolą na zmianę starego podwórka w miejsce przyjazne mieszkańcom - zieloną oazę spokoju, miejsce sąsiedzkich spotkań i odpoczynku.
Obecnie mieszkańcy w sposób ograniczony korzystają z dużego terenu, gdyż nie zachęca do odpoczynku - brak ławeczek, błoto itd. Zaprojektowanie kompleksowego zagospodarowania terenu umożliwi stworzenie miejsca wypoczynku dla dorosłych i bezpiecznego terenu zabaw dla dzieci. Wykonanie projektu ścieżek/chodników, nasadzenia krzewów, niskopiennych drzew, wytyczenie miejsc do posadowienia ławeczek i innych obiektów małej architektury umożliwi mieszkańcom poruszanie się po suchym, łatwiejszym do utrzymania w czystości terenie, a co najważniejsze integrację międzyludzką. Miejsce to ma na celu polepszenie standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańcom dzielnicy Nowego Miasta, m.in poprzez poprawę estetyki otoczenia budynków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Realizacja projektu umożliwi stworzenie miejsca wypoczynku dla starszych i bezpiecznego terenu zabaw dla dzieci. Projekt ten będzie miejscem animacji społeczności lokalnej, która wzmocni więzi międzyludzkie. Zadanie obejmuje urządzenie zieleni i montaż urządzeń małej architektury, co dodatkowo daje możliwości aranżacji przestrzeni publicznej i dbania o nią w sąsiedztwie miejsca mieszkania.
Nasadzenia drzew i krzewów dają najwięcej korzyści dla środowiska miejskiego - najskuteczniej filtrują powietrze z zanieczyszczeń, produkują najwięcej wilgoci i tlenu, magazynują wody opadowe, zacieniając budynki poprawiają ich efektywność energetyczną, walczą ze zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła, są barierą dla hałasu i domem dla wielu gatunków zwierząt. Ponadto upiększają miasto i przyczyniają się do obniżenia tzw. "stresu miejskiego".

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Projekt ma na celu polepszenie warunków wypoczynku mieszkańcom dzielnicy, poprzez poprawę estetyki otoczenia nieruchomości. Korzystanie będzie miało charakter nieodpłatny, a szacunkowa liczba osób korzystających stale z terenu to około 357 mieszkańców nieruchomości położonych wokół terenu działki nr 324/6. Oprócz osób mieszkających w budynkach położonych bezpośrednio w obrębie podwórka, korzystać z terenu beda mogli także mieszkańcy dalszych części ul. Paderewskiego, Chopina, Fredry, Staszica, Pl. Wojska Polskiego.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Dokumentacja projektowaszt.30000130 000 zł
2Nadzór Inwestorskiszt.600016 000 zł
3Wykonanie ciągów pieszych, murów oporowych oraz schodów z podbudowąm21503000450 000 zł
4Wykonanie trawników dywanowych i nowych nasadzeń drzew i krzewów6000060 000 zł
5Wykonanie placu zabaw wraz z zakupem i montażem elementów zabawowychszt.35000135 000 zł
6Wykonanie szachów plenerowychszt.10000110 000 zł
7Zakup i montaż małej architektury (ławki i kosze)szt.250001025 000 zł
Łącznie: 616 000 zł