Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 23

23. Zakup sceny mobilnej dla potrzeb organizacji wydarzeń kulturalnych w Wałbrzychu.


Lokalizacja

Zakup sceny mobilnej (przenośnej) pozwoli na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Wałbrzycha i okolic.

Skrócony opis

Scena przenośna tzw. mobilna stanowi idealne rozwiązanie dla masowych imprez, od małych spotkań po duże koncerty. Dużą zaletą takiej estrady jest krótki czas rozłożenia i złożenia, który wynosi jedynie 30 do 60 minut oraz jej mobilność, która wraz z wyposażeniem może być użyta w kilku miejscach w ciągu doby. Taka scena jest uniwersalna, przeznaczona do prowadzenia imprez w każdym miejscu.

Opis projektu

Naszym celem jest zakup sceny przenośnej tzw. Mobilnej. Wraz z niezbędnym sprzętem (nagłośnienie, oświetlenie). Te profesjonalne sceny zaprojektowane z myślą o branży rozrywkowej. Stanowią idealne rozwiązanie dla masowych imprez, od małych spotkań po duże koncerty. Dużą zaletą takich estrad jest krótki czas rozłożenia i złożenia, który wynosi jedynie 30 do 60 minut oraz jej mobilność , która wraz z wyposażeniem może być użyta w kilku miejscach w ciągu doby. Ilość osób zaangażowanych do montażu to zaledwie 2 osoby, ponieważ cały system opiera się na hydraulice. Dodatkowo, takie sceny są uniwersalne, przeznaczone do prowadzenia imprez w każdym miejscu bez względu na pogodę. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo taka scena wyposażona jest w asortyment bezpieczeństwa. Na chwilę obecną na polskim rynku jest kilka firm będących producentami takich estrad a cena zależy od wielkości i parametrów technicznych. Mając na uwadze rodzaj organizowanych przez Wałbrzych wydarzeń najbardziej optymalna wydaje się scena o wymiarach 8 x 6 m przy wysokości 5 m, posiadająca system zadaszenia i umożliwiająca podwieszenie techniki scenicznej bez konieczności montażu dodatkowych elementów. W ramach zadania przewidujemy zakup niezbędnej techniki scenicznej (nagłośnienie, oświetlenie) oraz ekran LED.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Zakup sceny plenerowej umożliwi organizowanie koncertów na terenie Wałbrzycha. Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie standardów realizacji wydarzeń oraz zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych, które mają służyć integracji społeczności lokalnej, a także przyczyniać się do rozwijania i realizowania zainteresowań mieszkańców Wałbrzycha. Zakup sceny stworzy możliwości do zorganizowania imprez plenerowych dla mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie aktywności lokalnej i organizowanie  czasu wolnego dla rozwoju pozytywnych  postaw mieszkańców. Efektem realizacji projektu będzie nowoczesny obiekt, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki któremu miasto stanie bardziej atrakcyjne i tętniące życiem.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Z zakupionej sceny będą mogły  korzystać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz organizatorzy wydarzeń i imprez plenerowych. Mając na uwadze harmonogram organizowanych w Wałbrzychu wydarzeń, imprezy organizowane będą miały charakter bezpłatny. Natomiast organizatorzy będą musieli zaplanować w budżetach koszt transportu sceny (przyczepy) oraz obsługę przeszkolonych pracowników technicznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Scena mobilnasztuka153750,001153 750 zł
2Wysięgniki elektryczne sztuka20000,00240 000 zł
3Wyposażenie dodatkowesztuka10000,00110 000 zł
4Transport (spedycja)sztuka1000,0011 000 zł
5Ekran Led (uzupełnienie sceny )sztuka224000,001224 000 zł
6Oświetlenie sceniczne kpl100000,00kpl100 000 zł
7Nagłośnienie scenykpl61 000,00kpl61 000 zł
Łącznie: 589 750 zł