Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 22

22. Koszary wojskowe, całe sportowe


Lokalizacja

Gaj obręb 32, działka nr 127/9

Skrócony opis

Planuje się utworzenie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. Na terenie rekreacyjnym znajdziemy: strefę zieloną przeznaczoną do zabaw, gier, festynów i zawodów sportowych, strefę czerwoną ("park" Street Workout, zestaw urządzeń do ćwiczeń siłowych), strefę różową (w całości dedykowaną najmłodszym) oraz strefę pomarańczową (droga dojazdowa).

Opis projektu

Zgodnie z założeniem ujętym w zał. formularza na działce pomiędzy ulicami Słoneczną a Królewiecką, planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. Na terenie rekreacyjnym znajdziemy m.in. strefę zieloną przeznaczoną do zabaw, gier, festynów i zawodów sportowych. Do strefy zieleni będzie przynależeć wiata biesiadowa wraz z trybuną 3-rzędową z siedziskami. Pas zieleni będzie posiadał ogrodzenie i piłko-chwyty. W strefie czerwonej, dzieci i dorośli będą mieli do swojej dyspozycji "park" Street Workout. Zestaw kilkunastu drążków i urządzeń do ćwiczeń siłowych. Podłoże z gumowych płyt. Strefa różowa w całości dedykowana jest najmłodszym. Znajdziemy w niej m.in. plac zabaw linowy, statek ze ślizgiem i urządzeniami interaktywnymi, piramidę linową, równoważnie, tyrolkę i trampolinę. Podłoże strefy różowej w całości piaskowe. Ostatnim etapem jest strefa pomarańczowa. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i odwiecznym problemom z przemieszczaniem się po odcinku między ul. słoneczną a Królewiecką, planuje się utworzenie drogi dojazdowej asfaltowej w miejsce szutrowej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Gaj i obrzeże z nią dzielnice są po części zapomnianymi terenami, od wielu lat słabo rozwijającymi się. Problem z uciążliwością wysypiska odpadów przy ul. Beethovena i gruzowiskiem przy ul. Moniuszki, odbija się negatywnie na zdrowiu i komforcie życia mieszkańców. Teren rekreacyjny w dzielnicy Gaj wpłynie pozytywnie na rozwój dzieci i młodzieży. Dorośli będą mogli zadbać o swoją kondycję fizyczną, wspólnie spędzając czas ze swoimi bliskimi. Uczniowie ZSP nr 2 zmagający się ze słabą infrastrukturą sportową szkoły, będą mogli w pełni sprostać swoim oczekiwaniom. Teren rekreacyjny skłoni do częstszego spędzania czasu na świeżym powietrzu i przyczyni się do budowania bliższych relacji mieszkańców.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Projekt realizacji terenu rekreacyjnego dedykowany jest szerokiemu gronu mieszkańców. Do korzystania z terenu, będą uprawnieni wszyscy mieszkańcy miasta. Lokalizacja terenu w szczególności pozwoli na korzystanie mieszkańcom z dzielnicy Gaj, Glinik Nowy, Śródmieście, Podgórze i ul. Beethovena. Korzystanie z terenu rekreacyjnego będzie nieodpłatne, dostępne wg regulaminu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1szacunkowe koszty w zał.