Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 26

26. Mała, plenerowa scena koncertowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu


Lokalizacja

Scenę proponuje ulokować w części południowo-wschodniej Parku Sobieskiego, około 100 metrów powyżej skrzyżowania ulicy Kunickiego i Piłsudskiego, na terenie Parku w sąsiedztwie ogródków działkowych, na łące z naturalnym spadem amfiteatralnym charakterem ukształtowania terenu.

Skrócony opis

Mała, plenerowa scena koncertowa usytuowana w zrewitalizowanym Parku Sobieskiego w centrum miasta to idealne miejsce do organizacji wydarzeń artystycznych, występów i koncertów na świeżym powietrzu w kontakcie z przyrodą.

Opis projektu

Ulokowanie małej sceny wymaga:
- przygotowania podłoża murowanego - fundamentu, na którym posadowiona będzie gotowa drewniana scena plenerowa, w tym ewentualny drenaż gruntu pod sceną;
- wymiana drogi dojazdowej od skrzyżowania Kunickiego i Piłsudskiego w kierunku Parku Sobieskiego w górę - około 60 m, z odprowadzeniem wody opadowej;
- założenie oświetlenia drogi dojazdowej (słupy oświetleniowe), 5 szt. od strony wschodniej łąki, na której posadowiona będzie scena plenerowa i od strony drugiej, zachodniej strony łąki także 5 szt. ;
- doprowadzenie energii elektrycznej do sceny plenerowej, z licznikiem energii (do ewentualnego wyliczenia kosztów zużycia energii);
- zakup i montaż gotowej drewnianej sceny plenerowej;
- podłączenie do monitoringu miejskiego kamer lustrujących obiekt;
- opracowanie i realizacja programu sezonowych koncertów letnich wraz z ich promocją.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Projekt zlokalizowania w Parku Sobieskiego małej sceny plenerowej zapewni mieszkańcom Wałbrzycha, także turystom możliwość spędzania czasu w warunkach kontaktu z przyrodą i przede wszystkim w warunkach nieskrępowanej dostępności do wydarzeń kulturalnych. Zrewitalizowany Park Sobieskiego, oświetlony i monitorowany jest bezpiecznym miejscem pobytu dla całych rodzin, scena plenerowa daje możliwość prezentacji artystycznej różnym grupom muzycznym czy tanecznym. Ukształtowanie terenu, daje możliwość w naturalnych warunkach - wprost na trawie lub na kocu spędzać czas w najlepszym sąsiedztwie zamieszkania. Przygotowany program koncertów będzie okazją do wypoczynku i rozwoju kontaktów między mieszkańcami w myśl hasła - muzyka łagodzi obyczaje.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Założeniem projektu jest kulturalny wypoczynek całych rodzin. Scena plenerowa jest adresowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Udział w wydarzeniach kulturalnych będzie nieodpłatny. Projekt zakłada wypożyczanie sceny na okoliczność występu organizowanego pod opieką jednej z instytucji miejskich (do uzgodnienia).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Projekt betonowego fundamentu, wraz z drenażem pod scenę plenerowąprojekt10000110 000 zł
2Wykonanie fundamentu prace ziemne, prace budowlane150 000 zł
3Zakup i montaż gotowej sceny plenerowejszt.70000170 000 zł
4Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej wraz z ułożeniem kostkim5006030 000 zł
5Zakup i montaż słupów oświetleniowychszt.30001030 000 zł
6Doprowadzenie energii elektrycznej wraz z olicznikowaniem oraz projektemszt.40000140 000 zł
7Program 10 koncertów wykonawcy plus promocjaszt.1100010110 000 zł
8Wpięcie dodatkowych 4 kamer do monitoringu miejskiegoszt. 3000412 000 zł
Łącznie: 352 000 zł