Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 27

27. Boisko i Wesoły Plac Zabaw - Przywodna


Lokalizacja

Jest to teren pomiędzy blokiem socjalnym Przywodna 1 a byłym Hotelem Sudety z trzeciej strony rzeka Pełcznica w dzielnicy Star Zdrój. Centralnie położonej w Wałbrzychu względem pozostałych dzielnic.

Skrócony opis

Boisko i Wesoły Plac Zabaw - Przywodna to boisko oraz integracyjny plac zabaw przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych. To miejsce wspólnych dziecięcych zabaw, uczenia się wzajemnej tolerancji i akceptacji. Proponowana lokalizacja to teren pomiędzy ul. Przywodną 1, a byłym Hotelem Sudety w dzielnicy Stary Zdrój.

Opis projektu

1. Opis urządzeń: ogrodzenie boiska i placu zabaw, ławki, karuzele, huśtawka SATURN, zestaw DRAGON, huśtawka Pluto, huśtawka wahadłowa, huśtawka wahadłowa ENIRO.
2. Kwestia bezpieczeństwa: są to urządzenia specjalnie wykonane pod dzieci niepełnosprawne.
3. Kwestia zabezpieczenia: ogrodzenie, lampy, miejski monitoring.
4. Dane GUS - liczba dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Wałbrzyskim w roku 2011 to 752 w wieku 0-14 lat, 849 osób w wieku 15-24 lat. Dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu w roku 2018 - 212 dzieci (89 dziewcząt, 123 chłopców) otrzymało orzeczenie o stanie niepełnosprawnym.
5. Poszczególne urządzenia aktywne będą na rozwój dziecka.
6. Rozwój dziecka w szczególności niepełnosprawnych wymaga aktywnej stymulacji do aktywności tak aby w przyszłości było jak najbardziej rozwinięte i samodzielne.
7. Potrzeba: utworzenie takiego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych w mieście Wałbrzych ponieważ najbliższy taki plac znajduje się w Świdnicy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

W Wałbrzychu brak takich miejsc najbliższa lokalizacja w Świdnicy. Ta lokalizacja umożliwia dostęp wszystkich dzielnic co jest szczególnie ważne w związku z dostępem dla osób niepełnosprawnych z całego miasta. Bliskość węzłów komunikacyjnych w związku z lokalizacją przy Dworcu Miasto. Integracyjne place zabaw są ważnymi miejscami spotkań dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Przeprowadzono wywiad w kilku dzielnicach miasta Wałbrzycha oraz przy budynku Przywodna 1. gdzie rodzice wypowiadali się że brakuje takie miejsce w Wałbrzychu, żeby ich dzieci mogły się integrować z dziećmi sprawnymi. Ponadto boisko i teren obecnie istniejącego placu zabaw jest w okresie od wiosny do jesieni codziennie użytkowany przez mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój niezależnie od wieku.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Integracyjne place zabaw to ważne miejsca spotkań dzieci zdrowych oraz niepełnosprawnych. uczą wzajemnej tolerancji oraz umożliwiają dzieciom niepełnosprawnym uczestniczyć w normalnym życiu. Integracyjne place zabaw zostały zaprojektowane tak, aby wszystkie dzieci bez żadnych przeszkód mogły się razem bawić. Takie place zabaw zostały wyposażone w specjalistyczne urządzenia, zabawki czy instrumenty muzyczne, z których z łatwością będą mogły korzystać również osoby niepełnosprawne. Huśtawki oraz karuzele zostały przystosowane do zabawy przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Teren ten będzie także dostępny dla pozostałych mieszkańców dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Ogrodzenie placu zabawszt.24084,00124 084 zł
2Ławka SEGOszt.3300,00516 500 zł
3Zestaw DRAGONszt.171727,001171 727 zł
4Karuzela YOGOszt.66032,00166 032 zł
5Huśtawla SATURNszt.17800,00117 800 zł
6Huśtawka wahadłowaszt.21477,00121 477 zł
7Huśtawka PLUTOszt.4795,0029 590 zł
8Huśtawka wahadłowa ENIROszt.13106,00226 212 zł
9Karuzelaszt.300013 000 zł
10Ławkaszt.60053 000 zł
11Ogrodzenie boiskaszt.10500110 500 zł
12Prace naprawczeszt.100011 000 zł
Łącznie: 370 922 zł