Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 25

25. "Zielony zakątek Nowego Miasta"


Lokalizacja

Lokalizacja projektu to działka nr 405 obręb 21 Nowe Miasto.

Skrócony opis

Projekt ma na celu polepszenie estetyki otoczenia oraz warunków wypoczynku mieszkańcom najbliższych budynków przy ul. Piłsudskiego 47-55 oraz Staszica 4-8. Pozwala na zmianę starego podwórka w miejsce przyjazne mieszkańcom - zielone miejsce odpoczynku oraz wyznaczenie terenu pod pojemniki na odpady komunalne wraz z budową boksów śmietnikowych.

Opis projektu

Projekt ma na celu zaprojektowanie działań rewitalizacji terenów zielonych. Pozwala na zmianę starego podwórka w miejsce przyjazne mieszkańcom-zielone miejsce odpoczynku oraz wyznaczenie terenu pod pojemniki na odpady komunalne wraz z budową kompleksu boksów śmietnikowych. Obecnie mieszkańcy nie korzystają z terenu, gdyż nie zachęca do odpoczynku brak ławeczek, ogrodzenia tego zakątka. Zagospodarowanie terenu umożliwi stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców a wyznaczenie ogrodzonego i utwardzonego terenu pod śmietniki, umożliwi swobodne dojście mieszkańcom do śmietników po suchym, łatwiejszym do utrzymaniu w czystości terenie. Miejsce te ma na celu polepszenie estetyki otoczenia oraz warunków wypoczynku mieszkańcom najbliższych budynków ul. Piłsudskiego 47-55 oraz Staszica 4-8.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Realizacja projektu umożliwi stworzenie miejsca wypoczynku dla starszych mieszkańców. Projekt ten będzie miejscem animacji społeczności lokalnej, która wzmocni więzi międzyludzkie. Zadanie obejmuje urządzenie zieleni i montaż urządzeń małej architektury, co umożliwi integrację w sąsiedztwie miejsca mieszkania. Natomiast utwardzone miejsce pod pojemniki śmietnikowe wraz z dojściem do boksu śmietnikowego, umożliwi swobodne dojście mieszkańców do śmietników.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Projekt ma na celu polepszenie warunków wypoczynku mieszkańcom dzielnicy, poprzez poprawę estetyki otoczenia nieruchomości. Korzystanie będzie miało charakter nieodpłatny a szacunkowa liczba osób korzystających stale z terenu, to około 180 mieszkańców nieruchomości położonych wokół terenu działki nr 405. Ponadto zagospodarowanie terenu poprawi w dużej mierze estetykę otoczenia wokół nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Kompleksowy projekt zagospodarowania-ogrodzenie terenu25 000 zł
2Wykonanie utwardzonego terenu pod śmietniki wraz z ogrodzeniem30 000 zł
3Elementy drobnej architektury tj. ławeczki2 000 zł
Łącznie: 57 000 zł