Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Samochody dla Strażaków -" Ludziom na Ratunek"


Lokalizacja

Miejscem w którym będzie realizowane zadanie jesst Gmina Wałbrzych , zakupione pojazdy służyć będą wszystkim mieszkańcom miasta będącym w niebezpieczeństwie lub potrzebie.

Opis projektu

W ramach działań projektowych zamierzamy zakupić dla Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu cztery nowe samochody/ pojazdy służące bezpośredniemu wsparciu działań ratowniczo gaśniczych, wsparciu dowodzenia i kierowania działaniami PSP Wałbrzych .Planujemy zakupić : Samochód do przewozu ratowników oraz specjalistycznych grup ratowniczych typu Bus ,Samochód Lekki Operacyjny - kombi, Samochód Lekki Operacyjny - SUV 4x4 ,Samochód Lekki Rozpoznawczo Ratowniczy - Pickup 4x4. Wszystkie Pojazdy zakupione zostaną wraz z stosownym wyposażeniem ratowniczym
Zakupione pojazdy służyć będą mieszkańcom Wałbrzycha w ramach działań ratowniczo gaśniczych , będą wsparciem dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej PSP wchodzącej w skład międzynarodowej grupy ratowniczej USAR POLAND oraz działań chemiczno - ekologicznych realizowanych na terenie naszej gminy . Wałbrzyska PSP przez lata szkoleń i udziału w skomplikowanych działaniach ratowniczych stała się jednostką silnie wyspecjalizowaną. Do każdych działań wałbrzyscy strażacy podchodzą z ogromnym poświeceniem i profesjonalizmem.  Najbardziej spektakularne działania to pożar dachu Zamku Książ gdzie walka z ogniem trwała wiele godzin tak by móc uratować nasz zabytek  czy też niestety cykliczne działania na zawalonych fragmentach Fabryki Porcelany Wałbrzych to tylko ułamek działań . Wałbrzyscy Strażacy brali również udział w poszukiwaniach zaginionego dziecka  w Książańskim Parku Krajobrazowym kilka lat temu. Osobnym elementem jest również funkcjonowanie i działanie strażaków – ratowników z Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego którzy neutralizują niebezpieczeństwa wynikające z uwolnienia do środowiska substancji niebezpiecznych. Tutaj wypada opisać liczne działania na terenie wysypiska śmieci MOBRUK.  Działania Strażaków z Wałbrzycha w przestrzeni naszej gminy są codziennie przez 365 dni w roku, wypadki komunikacyjne, pożary, czynności z zakresu medycyny ratunkowej bez udziału zespołów Pogotowia Ratunkowego.  Niestety prócz chęci i poświecenia Strażakom potrzebny jest sprzęt który w takiej profesji , pomimo dbałości szybko się zużywa, bez profesjonalnego sprzętu praca Strażaka staje się niebezpieczna i mało efektywna .  Zakup nowych samochodów staje się koniecznością ponieważ stare zużyły się już dawno temu co widać na zdjęciach załącznik nr 2 do wniosku. Zaplanowaliśmy do kupienia nowe samochody , wyposażone w sprzęt łączności, sprzęt specjalistyczny  oraz  zestawy medyczne  R1 Całość planowanego zakupu pojazdów opisana została w załączniku nr 1 do wniosku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem wprost jest podniesienie bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Wałbrzych. Statystyki działań Wałbrzyskiego PSP dla pierwszego kwartału tego roku to w sumie 581wyjazdów do działań w tym 213 pożarów , 338 miejscowych zagrożeń w tym znajdują się wypadki komunikacyjne, działania sił przyrody , zaginięcia, katastrofy budowlane, działania grupy chem – eko.   Jak widać częstotliwość wyjazdów jest bardzo duża co wprost przekłada się na zużycie sprzętu w tym najszybciej pojazdów ratowniczych i pojazdów wsparcia działań . Wymiana samochodów na nowe ekologiczne pozwoli zachować ciągłość wyjazdów  wsparcia działań, zapewni Strażakom bezpieczny sposób dojazdu i prowadzenia działań , pozwoli obniżyć koszty eksploatacji i napraw a zaoszczędzone środki deleguje w obszar np. szkoleń czy zakupu innych sprzętów, wpłynie dodatnio na środowisko ( hybryda) . Bezpośrednim wpływem na mieszkańców będzie zwiększenie bezpieczeństwa w naszej Gminie zarówno mieszkańców jak i ich mienia.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Zakupione pojazdy będą służyć wszystkim mieszkańcom naszej Gminy przez 24 h i 365 dni w roku , którzy znajdą się w potrzebie na wypadek zagrożenia. Delegowanie pojazdów do działań ratowniczych czy wsparcia działań odbywa się zgodnie z przepisami prawa przez Miejskie lub Wojewódzkie Stanowisko Kierowania. Użycie pojazdów jest nieodpłatne . Ponadto w ramach prowadzenia działań edukacyjnych przez PSP Wałbrzych  pojazdy będą wykorzystywane do spotkań edukacyjnych  z młodzieżą i seniorami .

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Samochód Lekki Rozpoznawczo Ratowniczy - Pickup 4x4sztuka126 000,001126 000 zł
2Wyposażenie ratownicze Samochodu Lekkiego Rozpoznawczo Ratowniczego - Pickup 4x4komplet56 860,00 156 860 zł
3Samochód typu Mikrobus do przewozu ratownikówsztuka159 000,001159 000 zł
4Wyposażenie samochodu typu Mikrobuskomplet28 270,00 128 270 zł
5Samochód Lekki Operacyjny - SUV 4x4sztuka140 000,001140 000 zł
6Wyposażenie ratownicze Samochodu Lekkiegoo Operacyjnego - SUV 4x4komplet17 640,00117 640 zł
7Samochód Lekki Operacyjny - kombisztuka107 000,001107 000 zł
8Wyposażenie Samochodu Lekkiego Operacyjnego - kombikomplet17 140,00117 140 zł
Łącznie: 651 910 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Samochody dla Strażaków -" Ludziom na Ratunek"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.