Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Koszary wojskowe,całe sportowe


Lokalizacja

Gaj obręb 32 działka nr 127/9

Opis projektu

Zgodnie z założeniem ujętym w zał. formularza na działce pomiędzy ulicami Słoneczna,a Królewiecka planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. Na terenie rekreacyjnym znajdziemy m/in strefę zieloną przeznaczoną do zabaw,gier, festynów i zawodów sportowych. W pobliżu strefy zielonej będzie znajdować się wiata biesiadowa z zbiornikami na deszczówkę. Pas zieleni, będzie posiadał ogrodzenie i piłko-chwyty. W strefie czerwonej dzieci dorośli będą mieli do dyspozycji park "Street Workout- zestaw kilkunastu drążków do ćwiczeń własną wagą ciała. W strefie niebieskiej znajdzie się druga w Polsce, a pierwsza w Wałbrzychu siłownia z regulowanym obciążeniem,siedem atlasów do ćwiczeń spełniających oczekiwania sportowców początkujących, jak i profesjonalnych.
Strefa różowa w całości dedykowana jest najmłodszym. Znajdziemy w niej m/in plac zabaw linowy, piramidę linową,kompleks zjeżdżalni, zestaw sprawnościowy,tyrolkę i trampoliny. Ostatnim etapem jest strefa pomarańczowa. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i odwiecznym problemem z przemieszczaniem się po odcinku między ul. Słoneczną a Królewiecką,planuje się utworzenie drogi dojazdowej asfaltowej w miejsce szutrowej i powstanie parkingu dla samochodów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Gaj i obrzeżne z nią dzielnice są po części zapomnianymi terenami, od wielu lat słabo rozwijającymi się. Problem z uciążliwością wysypiska odpadów przy ul.Beethovena i gruzowiskiem przy ul.Moniuszki, odbija się negatywnie na zdrowiu i komforcie życia mieszkańców. Teren rekreacyjny w dzielnicy Gaj wpłynie pozytywnie na rozwój dzieci i młodzieży. Dorośli będą mogli zadbać o swoją kondycje fizyczną,wspólnie spędzając czas ze swoimi bliskimi. Uczniowie ZSP nr 2 zmagający się ze słabą infrastrukturą sportową szkoły,będą mogli w pełni sprostać swoim oczekiwaniom. Teren rekreacyjny skłoni do częstego spędzania czasu na świeżym powietrzu i przyczyni się do budowania bliższych relacji mieszkańców. Droga dojazdowa do terenu rekreacyjnego poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszania się mieszkańców, droga od kilkudziesięciu lat jest "zmorą" mieszkańców.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Projekt realizacji terenu rekreacyjnego dedykowany jest szerokiemu gronu mieszkańców. Do korzystania z terenu, będą uprawnieni wszyscy mieszkańcy miasta. Lokalizacja terenu rekreacyjnego  w szczególności pozwoli na korzystanie mieszkańcom z dzielnicy Gaj, Glinik Nowy, Podgórze, Śródmieście i ul. Beethovena. Korzystanie z terenu rekreacyjnego będzie nieodpłatne, dostępne w/g regulaminu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Strefa czerwona66 789 zł
2Strefa niebieska186 001,58 zł
3Strefa różowa173 608,35 zł
4Strefa czarna30 293 zł
5Strefa zielona64 198 zł
6Strefa żółta mała architektura16 341 zł
7Strefa żółta nawierzchnia19 435,80 zł
8Strefa żółta zieleń6 708,02 zł
9Strefa pomarańczowa62 000 zł
10Dokumentacja projektowa26 000 zł
Łącznie: 651 374,75 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Koszary wojskowe,całe sportowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.