projekt nr 3

3. Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej


Lokalizacja

WAŁBRZYCH UL. BLANKOWA NA PRZECIW BUDYNKU 34-42
    nr działki 101/23 obręb Podzamcze 47

Opis projektu

W związku z rewitalizacją podwójnego boiska do siatkówki plażowej należy zdemontować stare ogrodzenie a także usunąć część piachu i stare słupki. Wokół boisk  zerwać podłoże. Postawić nowe ogrodzenie  dookoła  boisk  wraz z dwoma furtkami wejściowymi. Za boiskami należy wykonać piłko chwyty o wysokości 6 m na długości 25 m z każdej strony. Zamontować cztery słupki na boiskach ,po bokach zamontować trzy ławki z każdej strony i po jednym śmietniku między ławkami.Całość terenu wysypać piachem przeznaczonym do plażówki.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Uzasadnieniem realizacji projektu jest promowanie zdrowego wypoczynku i trybu życia a co za tym idzie : aktywność fizyczna, sprawność dbałość o zdrowie i ciało. Aktywność fizyczna wśród mieszkańców Wałbrzycha jest bardzo ważna gdyż kultura fizyczna to wycinek ogólnej kultury danego społeczeństwa, jest ważnym aspektem życia ponieważ to dzięki niej człowiek dąży do poprawy postawy ciała, przeciwdziała otyłości, która jest chorobą XXI wieku. Kultura fizyczna jest realizowana poprzez zajęcia w-f w szkołach, natomiast w przypadku proponowanego projektu jest aspektem dobrowolnym. Ponieważ każda prywatna aktywność człowieka jest związana z uprawianiem sportu i kondycji człowieka.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Proponowany projekt ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Wałbrzycha i okolic. Realizacja projektu ma charakter bezpłatny, będący dostępny dla każdego w dowolnej porze dnia .

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Przygotowanie terenum240100040 000 zł
2piach wraz ztransportemm250100050 000 zł
3słupki wraz montażemszt100066 000 zł
4ogrodzenie wysokość 2 mmb1002002 000 zł
5piłko chwyty wysokość 6 mmb5005025 000 zł
6futkaszt80021 600 zł
7ławkiszt50063 000 zł
8śmietnikszt30041 200 zł
Łącznie: 128 800 zł