Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. "Nasze Osiedle" remont chodników


Lokalizacja

Projekt umiejscowiony jest w dzielnicy Rusinowa na Osiedlu Górniczym  przy nieruchomościach o numerach 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,24,26,28,30,32,34,36,42,44,46,48,50 w Wałbrzychu. Obszar projektu obejmować będzie działki stanowiące własność Gminy Wałbrzych o następujących numerach 137/32,122/8,125/24 obręb 36 Rusinowa

Opis projektu

W proponowany projekcie zostaną  wyremontowane chodniki, które wykonane będą z kostki betonowej o grubości 6 cm z nową podbudową i krawężnikami, wykonane zostanie odprowadzenie wody deszczowej betonowymi korytami przy nieruchomości Osiedle Górnicze 24-28 w Wałbrzychu. Przy  remoncie chodników projekt zakłada remont lub wymianę zejść schodowych przy nieruchomościach Osiedle Górnicze 21, 30 ,34,36,42,46,48. Projekt zakłada remont muru oporowego polegający na  oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków oraz wykonaniu nowego spoinowania bloków kamiennych, z których wykonany jest mur oporowy. Na całej długości  muru oporowego zostaną wykonane nowe balustrady stalowe zabezpieczające.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem projektu jest wyremontowanie starej zużytej i popękanej nawierzchni chodników, służącej do bieżącej komunikacji mieszkańców Osiedla Górniczego, oraz mieszkańców miasta Wałbrzycha przyjeżdżający do dzielnicy Rusinowa. Powyższy projekt zwiększy bezpieczeństwo w ruchu pieszych, minimalizując możliwość występowania wypadków na ciągach pieszych. Projekt na tle nowo wyremontowanych nieruchomości znacząco wpłynie na poprawę estetyki,oraz stan techniczny nawierzchni przeznaczonej do komunikacji dla mieszkańców dzielnicy i naszego miasta.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Z realizacji projektu skorzystają znaczącym stopniu mieszkańcy Osiedla Górniczego oraz dzielnicy Rusinowa, Kozic, osoby przyjezdne oraz mieszkańcy Miasta Wałbrzycha odwiedzający znajomych oraz swoje rodziny. Zamierzeniami projektu jest jego ogólna dostępność a  korzystanie z niego ma charakter nieodpłatny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1ułożenie chodników z kostki brukowej materiał podbudowa, robocizna m21971470289 590 zł
2ułożenie obrzeży chodnikowych materiał , robociznam43148263 726 zł
3ułożenie koryt ściekowychm123587 134 zł
4produkcja i montaż balustradym36111441 154 zł
5naprawa odnowienie muru oporowegom1200114136 800 zł
6naprawa schodówszt6000848 000 zł
Łącznie: 586 404 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Nasze Osiedle" remont chodników

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.