projekt nr 4

4. "Nasze Osiedle" remont chodników


Lokalizacja

Projekt umiejscowiony jest w dzielnicy Rusinowa na Osiedlu Górniczym  przy nieruchomościach o numerach 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,24,26,28,30,32,34,36,42,44,46,48,50 w Wałbrzychu. Obszar projektu obejmować będzie działki stanowiące własność Gminy Wałbrzych o następujących numerach 137/32,122/8,125/24 obręb 36 Rusinowa

Opis projektu

W proponowany projekcie zostaną  wyremontowane chodniki, które wykonane będą z kostki betonowej o grubości 6 cm z nową podbudową i krawężnikami, wykonane zostanie odprowadzenie wody deszczowej betonowymi korytami przy nieruchomości Osiedle Górnicze 24-28 w Wałbrzychu. Przy  remoncie chodników projekt zakłada remont lub wymianę zejść schodowych przy nieruchomościach Osiedle Górnicze 21, 30 ,34,36,42,46,48. Projekt zakłada remont muru oporowego polegający na  oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków oraz wykonaniu nowego spoinowania bloków kamiennych, z których wykonany jest mur oporowy. Na całej długości  muru oporowego zostaną wykonane nowe balustrady stalowe zabezpieczające.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem projektu jest wyremontowanie starej zużytej i popękanej nawierzchni chodników, służącej do bieżącej komunikacji mieszkańców Osiedla Górniczego, oraz mieszkańców miasta Wałbrzycha przyjeżdżający do dzielnicy Rusinowa. Powyższy projekt zwiększy bezpieczeństwo w ruchu pieszych, minimalizując możliwość występowania wypadków na ciągach pieszych. Projekt na tle nowo wyremontowanych nieruchomości znacząco wpłynie na poprawę estetyki,oraz stan techniczny nawierzchni przeznaczonej do komunikacji dla mieszkańców dzielnicy i naszego miasta.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Z realizacji projektu skorzystają znaczącym stopniu mieszkańcy Osiedla Górniczego oraz dzielnicy Rusinowa, Kozic, osoby przyjezdne oraz mieszkańcy Miasta Wałbrzycha odwiedzający znajomych oraz swoje rodziny. Zamierzeniami projektu jest jego ogólna dostępność a  korzystanie z niego ma charakter nieodpłatny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1ułożenie chodników z kostki brukowej materiał podbudowa, robocizna m21971470289 590 zł
2ułożenie obrzeży chodnikowych materiał , robociznam43148263 726 zł
3ułożenie koryt ściekowychm123587 134 zł
4produkcja i montaż balustradym36111441 154 zł
5naprawa odnowienie muru oporowegom1200114136 800 zł
6naprawa schodówszt6000848 000 zł
Łącznie: 586 404 zł